Het Pluspunt opent seizoen met startdag

Swifterbant - Het Pluspunt in Swifterbant opent op vrijdag 21 september het nieuwe activiteitenseizoen met een startdag.

De startdag begint om 9.30 uur met een ontvangst met koffie of thee. Om 10.00 uur zijn er workshops. Iedereen kan kiezen uit vier mogelijkheden. Om 12.30 uur is er een lunch, verzorgd door de dames van de kookgroep van de Open Tafel. Om 14.30 uur treedt het Dronter Piratenkoor op. Na dat optreden wordt de dag rond 16.00-16.30 uur afgesloten.

Workshops

De workshops waaruit kan worden gekozen, zijn:

Samen anders bewegen: Petra Indrisie leidt deze workshop. Zij leidt ook de wekelijkse groepen van Bewegen voor ouderen.

Creatief bloemschikken: Ada van der Meij begeleidt deze activiteit. Zij heeft ook het afgelopen seizoen deze workshop begeleid op de startdag. De resultaten van toen beloven een mooie workshop.

Schilderen: Jan Reijmerink leidt deze workshop. Hij begeleidt ook een van de wekelijkse schildergroepen. Deze workshop geeft een indruk van de activiteit schilderen. Ook wordt geprobeerd een werkstuk geheel af te krijgen.

Boetseren: Sjaan Baarda en Corrie Nooren leiden deze workshop. Beide dames begeleidden ook deze activiteit in de Workshop van onze startdag in 2017. Daar uit is een vervolg ontstaan van een beginnende activiteit gedurende het jaar.

De eerst workshop kan natuurlijk geen twee uur duren. Daarom is er een kleine bingo in de tijdruimte tussen de workshops en de lunch. 

Dronter Piraten

Het middagprogramma bestaat uit een optreden van het Dronter Piratenkoor. Het koor is in de wijde omgeving bekend en treedt ook op elders in den lande. Het koor heeft een rijk repertoire.

Aanmelden noodzakelijk

Deelname aan de startdag kost 4 euro per persoon. Om te weten, wie wat wil doen en wie aan de lunch wil deelnemen, is aanmelden voor de startdag noodzakelijk. Dat kan op de lijst in Het Pluspunt aan De Heraldiek 2 A in Swifterbant.