Geschiedenis op braderie Meerpaaldagen

Dronten - De Stichting Geschiedschrijving in de gemeente Dronten staat op zaterdag op de braderie van de Meerpaaldagen met een kraam met boeken en informatie over de stichting. Iedereen die zich aanmeldt als nieuwe donateur, mag gratis een boek uit de boekenvoorraad uitzoeken.

Op 26 november wordt tijdens de donateursavond het jaarboek 2018 gepresenteerd. Het onderwerp van het jaarboek is de geschiedenis van het kleuter- en lager onderwijs in de jaren 1960-1985. De stichting is van plan om in 2019 een boek uit te geven over de geschiedenis van de gezondheidszorg van 1960-1990. Iedereen die iets kan en wil vertellen over dit onderwerp is van harte welkom om die verhalen te delen. Vrijwilligers van de stichting zullen de verhalen opschrijven en/of een afspraak maken voor een gesprek.