'Botulisme-uitbraak dreigt in Oostvaardersplassen'

Lelystad - Wat betreft botulisme zijn de Oostvaardersplassen een 'tikkende tijdbom', aldus voormalig beheerder Nico Dijkshoorn uit Lelystad. 'In de Keersluisplas, de aalscholverkolonie en de Hoekplas liggen grote aantallen dode vissen'.

De laatste jaren komt botulisme in het natuurgebied vrijwel niet voor. Botulisme is een soort voedselvergiftiging, veroorzaakt door het gif botulinum van de bacterie Clostridium Botulinum. De bacterie maakt dit gif aan tijdens de groei. De ideale omstandigheden hiervoor zijn een watertemperatuur tussen de 20 en de 25 graden Celsius en een eiwitrijke omgeving, zoals de kadavers van dode vissen.

Ondiepe wateren vormen voor de bacterie ideale broedplaatsen, omdat hier makkelijk hoge watertemperaturen worden bereikt. Vooral in kadavers kan de bacterie zich snel vermeerderen waarna hij theoretisch duizenden andere dieren kan vergiftigen. De belangrijkste tegenmaatregel is dan ook het opruimen van de dode dieren.

Dijkshoorn: 'Botulisme heeft een lange opstart. Is het gif er eenmaal dan kun je lange tijd slachtoffers verwachten'. Dijkshoorn maakte een botulisme-uitbraak mee als beheerder van de Oostvaardersplassen in 1983. 'Toen moesten 30.000 dode vogels uit het gebied worden geraapt. De uitbraak begon pas rond half juli, onder andere met de sterfte van circa 100 vissen in de aalscholverkolonie. De uitbraak duurde tot eind september'.

Na 1983 zijn er volgens Dijkshoorn enkele keren wat problemen geweest, 'maar geen echte uitbraken'.