Waterschap: 'Droogte heeft beperkte gevolgen voor waterkwaliteit'

Lelystad - De huidige droogte in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland betekent vooralsnog een beperkte verslechtering van de waterkwaliteit.

Door de droogte en de bijbehorende temperatuur wordt de hoeveelheid meststoffen in het water relatief groter waardoor het water minder zuurstofrijk wordt. Dit leidt bijvoorbeeld tot meer en aanhoudende kroosvorming en meer gevallen van blauwalg en mogelijk botulisme.

Flevolandse wateren kunnen tegen een stootje

De ontwikkelingen in de waterkwaliteit wordt momenteel actueel gevolgd door medewerkers van het waterschap. De Flevolandse wateren die beheerd worden door het waterschap kunnen kwalitatief gezien tegen een stootje. De aanwezige onderwaterplanten en het ijzerrijke kwelwater zijn van nature welkome medestanders in de strijd tegen blauwalg.

Ondanks dat komen gevallen van blauwalg in deze periode wel vaker voor. Het waterschap kan door de huidige natuurlijke omstandigheden (warmte en droogte) weinig doen om blauwalg te bestrijden. Het waterschap vraagt inwoners van Flevoland daarom alleen een blauwalgmelding te doen als er sprake is van stankoverlast. Daarnaast ontvangt het waterschap de meldingen over dode vissen.

Bekijk hier de actuele waterkwaliteit.