Vissen sterven door zuurstofgebrek in water Oostvaardersplassen

Lelystad - Er zijn dode vissen in de grotere, geïsoleerde plassen van de Oostvaardersplassen gevonden. De sterfte wordt waarschijnlijk veroorzaakt door gebrek aan zuurstof in het water, meldt Staatsbosbeheer.

De poelen en de grotere plassen in het moeras worden door regenwater gevuld. Door de grote droogte deze zomer is veel water in de plassen verdampt waardoor het waterpeil 30-35 cm lager staat dan normaal in de zomer. Het oppervlaktewater gaat in kwaliteit achteruit door de verdamping, en het zuurstofgehalte neemt af. De Kottertocht, die diep het grazige gebied in loopt, is aangesloten op de Lage Vaart en staat niet in verbinding met het moeras en de poelen.

Botulisme

De laatste jaren komt botulisme in de Oostvaardersplassen vrijwel niet voor. Ondiep water, een eiwitrijke omgeving en een watertemperatuur tussen de 20 en 25 graden Celsius kan een ideale broedplaats voor de bacterie Clostridium Botulinum zijn. Deze bacterie geeft het gif botulinum af dat botulisme veroorzaakt.

Hoewel er nog weinig meldingen van botulisme, lijkt het in de Oostvaardersplassen nu toch mis te gaan. Dit meldt kritisch volger Nico Dijkshoorn dinsdag op Twitter. 'Er liggen meerdere dode vogels en vissen bij de observatiehutten. De lagere waterstand verkleint overigens wel de kans op een grote uitbraak: er is geen water in het rietmoeras'.

Gesloten watersysteem

De Oostvaardersplassen is een gesloten watersysteem. 'Hierdoor is het niet wenselijk om het water te laten doorstromen. Blauwalg moet in zo’n geval natuurlijk oplossen', aldus Staatsbosbeheer.

Grote concentraties steltlopers

De droogte zorgt volgens Dijkshoorn ook voor 'ouderwets fantastische' taferelen voor vogels - en vogelliefhebbers - in het moeras van de Oostvaardersplassen. 'Beelden gelijk de beginjaren van de Oostvaardersplassen'.

Boswachter Mikal Folkertsma beaamt dit: 'Nu de waterstanden van verschillende plassen lager worden, zijn er soms bizar grote concentraties steltlopers te zien. Bijvoorbeeld bij de de Hoekplas, waar grote aantallen grutto's, kluten en kemphanen zitten.