Voorontwerp voor Lidl Dronten-West ligt ter inzage

Dronten - De gemeente heeft het zogenaamde 'voorontwerp bestemmingsplan' voor de bouw van een Lidl-supermarkt en achttien appartementen aan de Beursstraat in Dronten-West ter inzage gelegd. Het is een volgende, formele stap in de procedure.

De gemeenteraad buigt zich na de zomer over de vraag of de komst van een extra supermarkt naar Dronten in dat gebied wel gewenst is. 

Procedure

Het voorontwerp wordt ter inzage gelegd, zodat mensen en belanghebbenden er op kunnen reageren. Normaal geldt daar een periode van zes weken voor, maar in verband met de vakantieperiode is besloten daar in dit geval negen weken van te maken. 

Omstreden

De komst van een Lidl naar Dronten-West is omstreden. De huidige detailhandel en winkeliers in Suydersee zien dat eigenlijk niet zitten. Zij vinden dat er genoeg supermarkten in Dronten zijn en dat als er dan toch één bij moet komen, dat in Suydersee moet zijn. 

De tegenstand van de detailhandel en de haar vertegenwoordigende groepen heeft bij inwoners weer tot een tegenactie geleid. Een steunbetuiging voor de komst van een Lidl naar Dronten-West leidde in korte tijd tot 686 handtekeningen.

Discussie in najaar

De Lidl zelf wil zich helemaal niet in Suydersee vestigen. De supermarkt heeft daar geen geschikte ruimte gevonden. Ook enkele andere locaties in Dronten vielen voor de supermarkt af. Uiteindelijk liet men het oog vallen op Dronten-West. Daar zou aan de Beursstraat nieuwbouw van een supermarkt plaatsvinden in combinatie met achttien appartementen, bedoeld voor jongeren, ouderen of als zorgwoning.

Detailhandelsvisie

In september verschijnt er een nieuwe detailhandelsvisie voor Dronten. Daarin zal ook worden meegenomen of er behoefte is aan meer of juist minder vierkante meters detailhandel en supermarkt in Dronten. Daarna krijgt de politiek de mogelijkheid zich uit te spreken over een definitief 'Ja' of 'Nee' voor een Lidl in Dronten-West. Eerdere ponderzoeken wezen overigens uit dat er zowel kwantitatief als kwalitatief nog voldoende ruimte is voor de nieuwe vestiging van een Lidl-supermarkt.