Aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten en -plaatsen makkelijker

Lelystad - De gemeente Lelystad biedt nu ook de mogelijkheid om een gehandicaptenparkeerkaart voor de bestuurder of passagier digitaal aan te vragen. Dat geldt ook voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats.

Voor mensen met een beperking is dit een hele verbetering. Het komt erop neer dat men de aanvraag thuis digitaal kan indienen en aanbetalen. Daarna krijgt degene een oproep om naar het stadhuis te komen voor de keuring. Indien men in aanmerking komt, kan de kaart meteen bij de Stadswinkel worden betaald en opgehaald. Wanneer mensen niet in de gelegenheid zijn om een digitale aanvraag te doen, is het uiteraard mogelijk om een aanvraag via een papieren formulier te doen. Wethouder Ed Rentenaar overhandigde de eerste gehandicaptenparkeerkaart, die digitaal was aangevraagd.

De digitale procedure is in overleg met Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL) tot stand gekomen. Het GOL is een stichting die de belangen behartigt van alle mensen met een beperking in Lelystad.

Hoe gaat het in zijn werk

Als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart- of plaats kan men met DigiD online een aanvraagformulier invullen. Na het invullen dient men via iDEAL, een digitaal betalingssysteem, de aanbetaling van 100 euro te doen. Na de aanbetaling wordt de aanvraag meteen in behandeling genomen.

Afspraak met de keuringsarts voor parkeerkaart

Voldoet de aanvrager aan de voorwaarden en is de aanbetaling gedaan, dan wordt degene benaderd door MO-Zaak voor het maken van een afspraak met de keuringsarts in het stadhuis. Indien na de keuring in het stadhuis blijkt dat degene in aanmerking komt voor een parkeerkaart, dan kan het restbedrag meteen worden voldaan in de Stadswinkel en wordt de gehandicaptenparkeerkaart direct meegegeven. Deze werkwijze geldt voor het aanvragen van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart, maar ook voor verlenging van een bestaande kaart.

Aanvragen op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Ook het aanvragen van een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kan vanaf nu digitaal. Dezelfde stappen worden doorlopen, namelijk aanvragen met DigiD, betaling via iDEAL en de aanvraag wordt in behandeling genomen. Indien men in aanmerking komt voor een gereserveerde plaats ontvangt men een begeleidende e-mail met het verzoek het restbedrag via iDEAL te voldoen. Wanneer het restbedrag is voldaan wordt de plaats gerealiseerd en wordt de beschikking thuis gestuurd.

Wijzigingen doorgeven

Vanaf nu is het ook mogelijk om een kentekenwijziging, een verhuizing of het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats online door te geven. Ook een vermissing van de gehandicaptenparkeerkaart kan online worden doorgegeven. Op de website van de gemeente Lelystad kunnen de specifieke wijzigingen doorgeven worden.