Snel internet buitengebied oostelijk en zuidelijk Flevoland stap dichterbij

Lelystad - De provincie Flevoland betaalt mee aan een glasvezelnetwerk in oostelijk en zuidelijk Flevoland. Hiermee is de realisatie van snel internet in het buitengebied van Lelystad, Dronten, Zeewolde en Almere een stap dichtebij gekomen.

De verantwoordelijke wethouders van de vier gemeenten hebben samen met gedeputeerde Michiel Rijsberman de intentie uitgesproken om zich maximaal in te spannen voor de realisatie van dit project.

Verkenning

In de afgelopen maanden zijn er verkennende gesprekken gevoerd met marktpartijen, LTO en een delegatie van bewoners en ondernemers in het gebied. Uit deze gesprekken is gebleken dat, vanwege de enorme afstanden tussen de woningen, de aanlegkosten in het gebied hoger zijn dan de aanlegkosten in andere buitengebieden. Hierdoor worden abonnementskosten voor de afnemer zo hoog dat een aansluiting te duur is. Om de aansluiting voor voldoende afnemers betaalbaar te maken en daarmee aanleg van het netwerk voor de marktpartij aantrekkelijk te maken, is medefinanciering gewenst.

Intentieverklaring

De provincie en de vier gemeenten onderschrijven met de intentieverklaring het belang van een snelle, betrouwbare en toekomstvaste internetvoorziening in het landelijk gebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland. Ze zeggen daarmee toe zich in te spannen om deze ambitie te realiseren.

In het najaar van 2017 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit en het gebruik van het internet in het landelijk gebied. Onder andere via een online enquête zijn de ervaringen, verwachtingen, gebruik en wensen van bewoners en ondernemers in het buitengebied opgehaald. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en de technische ontwikkelingen, heeft de Commissie Duurzaamheid van Provinciale Staten begin dit jaar besloten tot de uitwerking van een plan dat de aanleg van een glasvezelnetwerk in oostelijk en zuidelijk Flevoland mogelijk maakt.

Toegang tot snel internet

Medefinanciering van zowel provincie als de vier gemeenten draagt bij aan het vergroten van de kans van slagen van dit plan. Gedeputeerde Rijsberman: 'Snel internet past bij het wonen en werken in deze tijd. In de dorpen en steden is deze verbinding vaak al beschikbaar maar in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland is dit nog niet overal het geval. We vinden het belangrijk dat iedereen in Flevoland toegang kan krijgen tot snel internet. Dat komt met deze afspraken weer een stap dichterbij'.