Gemeente Lelystad gaat weesfietsen te lijf

Lelystad - De gemeente Lelystad heeft beleid gemaakt om het probleem van de weesfietsen te lijf te kunnen gaan. Dat beleid is nodig voor de plannen voor het Stationsplein, dat weer een verblijfsplein moet worden.

Weesfietsen zijn fietsen of bromfietsen die wel een plekje bezet houden in een fietsenstandaard of – stalling, maar waarvan het vermoeden bestaat dat ze niet meer gebruikt worden. Soms is dat duidelijk, doordat er bijvoorbeeld iets essentieels als een achterwiel ontbreekt. Soms gaat het om een tijdelijke gebrek, zoals een lekke band.

Om deze fietsen weg te kunnen halen moeten er wel regels zin, en die waren er nog niet. ‘Vandaar dat we die nu gemaakt hebben,’ zegt wethouder John van den Heuvel. Naar schatting staan er zo’n 400 weesfietsen in de rekken rond het station. Rond de kiosk wordt naar schatting 30 procent van de capaciteit in de rekken bezet gehouden door een weesfiets.

Bestickerd

Vermoedelijke weesfietsen krijgen na de zomer een sticker, waarmee de eigenaar wordt opgeroepen het vehikel binnen 28 dagen weg te halen. Gebeurt dat niet, dan haalt de gemeente de weesfiets weg. Deze wordt dan tijdelijk gestald in de stalling in de Dukaatpassage of een andere gemeentelijke stalling.

De eigenaar van de verwijderde (brom)fiets heeft dan nog 13 weken de tijd de fiets op te halen. Voor 15 euro kan hij of zij de fiets dan weer meenemen.De fietsen die dan nog steeds wees zijn, worden als oud ijzer afgevoerd of verkocht.

Herinrichting plein

Met het in werking treden van dit beleid kan de gemeente ook beginnen met het  verplaatsen van de fietsenrekken op het Stationsplein, bij de kiosk. Die rekken worden verplaatst naar de Botter, aan de spoorzijde van het Provinciehuis.

Het Stationsplein moet daarmee weer een gezellig verblijfsplein worden, zoals ooit ook de bedoeling was. De rekken waren altijd als tijdelijk bedoeld. Dat past ook bij de andere plannen voor het plein, zoals de horeca met terrasjes in het pand van de Rabobank en bij iClicks op de begane grond van het voormalige politiebureau moet komen. Bij de laatste wordt daarom ook het fietspad verlegd. Op het Stationsplein komen verder onder andere ook nog bloembakken en bankjes.

Hele bebouwde kom

‘Maar het weesfietsenbeleid geldt voor de hele stad. Het is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om daarvoor gebieden aan te wijzen, en daarom laten we het gelijk maar gelden voor de hele bebouwde kom,’ zegt Van den Heuvel. Ook tegen weesfietsen in rekken elders dan bij het station kan dus na de zomer worden opgetreden.