Premier Mark Rutte neemt boek over Lely in ontvangst

Den Haag - Premier Mark Rutte nam dinsdag in het Torentje op het Binnenhof het boek 'Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland' in ontvangst. Hij kreeg het boek uit handen van de auteurs Cees Banning en Lelystedeling Ed Voigt.

Cornelis Lely (1854-1929) was Minister van Verkeer en Waterstaat in het liberale kabinet Cort van der Linden (1913-1918).

De biografie geeft een mooi beeld van Lely, de periode waarin hij leefde en zijn nalatenschap. Van die nalatenschap hebben de Zuiderzeewerken de meest prominente plaats, maar komen ook de Lawaspoorweg in Suriname en de Ongevallenwet aan de orde. En nog een leuk weetje: ook de witte strepen op het perron van het NS-station hebben we aan Lely te danken. Hij was minister in drie kabinetten die veel veranderingen in de samenleving tot stand hebben gebracht. Lely droeg ook bij aan de emancipatie van de 'gewone Nederlander' die kiesrecht kreeg.

Inpoldering Zuiderzee

Hoewel er al honderden jaren vóór Lely gesproken werd over de inpoldering van de Zuiderzee, was Lely de eerste die een technisch uitvoerbaar plan presenteerde, dat een oplossing bood voor problemen zoals de afwatering van de IJssel.

Op 14 juni, de dag dat de Zuiderzeewet precies 100 jaar geleden van kracht werd, ontving minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer en Waterstaat) in Lelystad het eerste exemplaar van de biografie. Via haar adjudant kreeg ook prinses Beatrix een exemplaar.

Voor de totstandkoming van het boek bezocht Lelykenner Ed Voigt jarenlang archieven, ontcijferde hij vele documenten en sprak hij met mensen.