Column Hans Engelvaart
Door Hans Engelvaart

Duurzaamheid

Het komt in elk collegeprogramma voor. Duurzaamheid. In Dronten hebben we zelfs een wethouder duurzaamheid. Met het gasloze tijdperk in opkomst is er de komende jaren veel innovatie nodig om bestaande woningen op nieuwe energiebronnen aan te sluiten.

Voor nieuwbouw is het iets makkelijker en daar zetten veel gemeenten dan ook volop op in door woningen te bouwen zonder aansluiting op het gasnet. Ook het waterschap levert een goede bijdrage aan duurzaamheid met natuurvriendelijke oevers en goede waterzuivering.

Keerzijde

Dat alles een keerzijde heeft bewijst vooral het schone water in onze randmeren waardoor het door waterplantengroei bijna onmogelijk is buiten de vaargeulen te varen. De kosten voor het maaien van de waterplanten rijzen de pan uit en dat alles door een duurzamer milieu.

Ook duurzame energie heeft zijn keerzijde. Kijk maar eens naar de discussie over de plaatsing van windmolens rond Swifterbant. Slagschaduw maar ook behoud van het open landschap zijn waarden die ook meegenomen moeten worden.

Niet ten koste van alles

Duurzaamheid moet dus niet ten koste van alles gaan. En dan hebben wij in Flevoland nog mazzel omdat windmolens nu eenmaal in het algemeen uitstekend passen in het weidse landschap. Zolang het maar geen door economisch belang ingegeven overkill wordt.

Zonneweides

Zo is dat ook bij zonne-energie. Er is nu discussie om goede landbouwgrond op te offeren voor zonneweides. Windenergie is veel efficiënter, dus zet daar op in. Het past hier goed en als je zonne-energie wil benutten dan kan dan nog volop op de vele daken die nog geen panelen hebben. Een ‘slip of the pen’ moet het zeker van het college in Dronten zijn dat het zonneweides gelijkschakelt aan de bollenteelt door te stellen dat die ook niet geschikt is voor de voedselproductie. Bollen teel je één keer in de acht jaar op één perceel. Ik weet zeker dat dit niet geldt voor een veld met zonnepanelen.