Provincie: 'Voldoende water in de Oostvaardersplassen'

​Lelystad - Door de aanhoudende droogte is ook het waterpeil in de Oostvaardersplassen gedaald. Maar er is nog voldoende drinkwater voor de edelherten, de konikpaarden en de heckrunderen, meldt de provincie Flevoland.

Deze grote grazers kunnen drinken in de grotere plassen waar nog voldoende drinkwater aanwezig is.

'Er zijn wat poelen drooggevallen', aldus boswachter Hans-Erik Kuypers van Staatsbosbeheer. 'Maar in het kerngebied is voldoende bereikbaar water beschikbaar voor de dieren'.

Nico Dijkshoorn, kritisch volger van het beheer in de Oostvaardersplassen, vreest dat het droge en zonnige weer wel erg slecht is voor de voedselsituatie komende winter.