Ruimte in Stadshart voor woningen, bioscoop en horeca

Lelystad - De omgeving van theater Agora in Lelystad gaat ingrijpend veranderen. De gemeenteraad heeft dinsdag het licht op groen gezet voor ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en horeca.

Voor wat betreft de horeca gaat het om de achterkant van het theater aan de Agorahof. Daar moet een gelegenheid komen met ruimte voor terras. Op het veld tussen het theater en parkeergarage het Agoradek, moet woningbouw komen. Dan gaat het om appartementen met ‘gesloten, naar buiten gerichte bouwblokken’. Dat betekent dat de appartementen een naar de omgeving gerichte voorkant krijgen en een afgesloten binnenruimte, die alleen voor bewoners toegankelijk is.

Uitstraling

Omdat de gemeenteraad zich wel wat zorgen maakt om de uitstraling van het theater zelf, heeft men dinsdag een voorstel aangenomen dat er wel een aanzienlijke ruimte moet zijn tussen de nieuwbouw en het theater zelf. Het theater moet wel zijn bijzondere uitstraling behouden en moet straks niet aan alle kanten omgeven zijn door appartementen en horeca.

Daarom diende Leefbaar Lelystad een voorstel in om aan de west-, noord- en oostzijde minstens 15 meter van het theater af te bouwen. Dat vond wethouder Janneke Sparreboom wat al te gortig, omdat daardoor de ruimte voor nieuwbouw in het theaterkwartier wel erg beperkt wordt. Daarom stelde zijn voor van die 15 meter ‘enkele meters te maken’, hetgeen volgens haar in de praktijk zal neerkomen op ‘3, maximaal 4 meter’. Daar ging Leefbaar Lelystad als hoofdindiener en uiteindelijk de hele gemeenteraad mee akkoord.

Ruimte voor bioscoop

Dat laat onverlet dat de toekomstige bouw rond de Agora geen standaard betonblokken of rijtjeshuizen zal opleveren. Het moet passen bij de uitstraling van een bijzonder gebied in het centrum van een  stad. Een door de gemeente aangestelde ‘supervisor’ zal daar op toezien.

Door het besluit is ook de weg vrij voor een nieuwe bioscoop bij het theater, aan de kant van Applaus. Nu duidelijk nis waar kan komen, valt er binnenkort wellicht ook nieuws te melden over een geïnteresseerde partij die ‘m wil bouwen en exploiteren.