Ed Voigt overhandigt boek over Lely aan premier Rutte

Lelystad - Ed Voigt uit Lelystad en Cees Banning overhandigen dinsdagmorgen in het Torentje op het Binnenhof in Den Haag een exemplaar van hun boek 'Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland' aan premier Rutte.

De overhandiging zal plaatsvinden onder het schilderij met daarop het kabinet Cort van der Linden (1913-1918). In dat kabinet was Cornelis Lely Minister van Verkeer en Waterstaat.

De biografie geeft een mooi beeld van Cornelis Lely (1854-1929), de periode waarin hij leefde en zijn nalatenschap. Van die nalatenschap hebben de Zuiderzeewerken de meest prominente plaats, maar komen ook de Lawaspoorweg in Suriname en de Ongevallenwet aan de orde. En nog een leuk weetje: ook de witte strepen op het perron van het NS-station hebben we aan Lely te danken. Hij was minister in drie kabinetten die veel veranderingen in de samenleving tot stand hebben gebracht.

Op 14 juni, de dag dat de Zuiderzeewet precies 100 jaar geleden van kracht werd, ontving minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer en Waterstaat) in Lelystad het eerste exemplaar van de biografie. Via haar adjudant kreeg ook prinses Beatrix een exemplaar.