Openbaar basisonderwijs Dronten en Zeewolde fuseert

Dronten - De openbare- en samenwerkingsscholen in de gemeenten Dronten en Zeewolde gaan samen verder onder de naam Ante.

Na een zorgvuldig doorlopen fusietraject gaan met ingang van 1 augustus 2018 Stichting openbaar basisonderwijs Zeewolde en Spilbasisscholen Dronten samen verder onder de naam Ante.

Technische term uit de architectuur

Ante (meervoud: anten) is een technische term uit de architectuur. Hij wordt gebruikt voor de vooruitspringende delen van de zijmuren van een Griekse-Romeinse tempel, die een voorgalerij of pronaos vormen.

Visie en missie

Deze term sluit aan bij de visie en missie van de nieuwe stichting Ante: vernieuwend, betekenisvol en talentvol onderwijs bieden zodat de kinderen hun talenten in kunnen zetten en ontwikkelen met als doel klaar te zijn voor de volgende fase in hun leven. Vooruitkijken en gericht op het omgaan met veranderende omstandigheden in leven en leren.

Paraplu

Op donderdag 12 juli kregen Ante-directiesecretaresse Karianne Koeman (links) en leerkracht Joyce Marsman een paraplu overhandigd door Geurt Morren, voorzitter van het College van Bestuur van Ante.