Stationsplein
Door Kees Bakker

Verbindingen

Dronten - 'Naar nieuwe verbindingen'. De titel van het coalitieakkoord, waarin VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie aangeven inwoners, bedrijven, instellingen maar ook de partijen in de gemeenteraad die geen deel uitmaken van de coalitie meer en eerder te betrekken bij beleid en plannen, ligt de komende tijd natuurlijk wel onder een vergrootglas.

‘Geen woorden, maar daden’ zouden ze in Rotterdam zeggen. ‘Put your money where your mouth is’ heet het over het kanaal. De nieuwe verbindingen waren donderdag bij de behandeling van de Kadernota in de gemeenteraad soms te zien, maar werden soms ook node gemist.

Neem het voorstel voor het afschaffen van de hondenbelasting. De SP kreeg er drie weken geleden de handen nog niet voor op elkaar, zo leek het. Nu kwamen VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie zelf met zo’n voorstel, gesteund door D66, en was het ineens zo geregeld. ‘Een fraai staaltje van oude politiek,’ kwalificeerde Peter Duvekot (SP) dat. En dat is voorstelbaar. Tegelijkertijd  hebben de coalitiepartijen het afschaffen van de hondenbelasting al wel in het coalitieakkoord gezet. Dan zou je ook kunnen zeggen dat het gek is dat een andere, niet-coalitiepartij, er met het bot vandoor wil gaan.

Maar ‘nieuwe verbindingen’ zou in dit geval wel hebben voorgeschreven dat die vijf partijen daar voor de raadsvergadering al waren uitgekomen, door gezamenlijk een voorstel in te dienen. Zonder dat iemand met de eer gaat strijken, maar ook zonder elkaar vliegen af te vangen. Door elkaar ook iets te gunnen. Als het gaat on nieuwe verbindingen in de politiek ligt de bal niet bij het college van b+w. Die wil wel. Nee, het is echt aan de gemeenteraad zelf daar invulling aan te geven. En dat wordt, om nog even in de hondenbeeldspraak te blijven, nog een hele kluif.

Lees meer in het dossier: Gemeenteraadsverkiezingen Dronten 2018