Geluidhinder Lelystad Airport is hoger dan in MER verwacht

Lelystad - De geluidsmetingen die tijdens de belevingsvlucht zijn gedaan, zijn duidelijk hoger dan de geluidsbelasting die berekend is in de Milieu Effect Rapportage van de nieuwe routes van en naar Lelystad Airport. Tot die conclusie komt de regiegroep Belevingsvlucht in het maandag gepresenteerde evaluatierapport.

Op woensdag 30 mei organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belevingsvlucht, op verzoek van bewoners en andere betrokkenen. De Boeing 737-800 van Transavia vloog routes die vanaf 2020 gevlogen moeten gaan worden van en naar Lelystad Airport. 

Twijfels over MER

De regiegroep heeft twijfels over de milieu effect rapport (MER) die eerder dit jaar opnieuw werd vastgesteld. Deze groep bestaat onder andere uit geluidsdeskundigen, vliegdeskundigen, bewoners en lokale overheden. Het vorige rapport moest opnieuw worden uitgevoerd nadat actiegroepen vorig jaar fouten in het rapport ontdekten.

Hogere geluidswaarden

Uit de meetresultaten blijkt dat er verschillen zijn van 3 tot 8 decibel tussen de metingen en de laatste milieu effect rapportage. De werkelijke geluidswaarden zullen nog hoger zijn, omdat dit vliegtuig onbeladen was en er ook zwaardere vliegtuigtypes en meer luidruchtige vliegtuigen zullen gaan vliegen vanaf Lelystad. ‘Dit zou ook kunnen betekenen, dat de in het MER bepaalde geluidscontouren in de praktijk groter zijn’, zo staat in het rapport.

Het rapport wordt na de zomer door de Tweede Kamer besproken. Volgens de regiegroep is het noodzakelijk om het verschil tussen de gemeten maximale geluidsniveaus en de berekende maximale geluidsniveaus te onderzoeken. De regiegroep pleit ervoor om het luchtruim eerst opnieuw in te delen en als alle effecten in kaart zijn gebracht het vliegveld te openen.