Wat te doen met al die miljoenen?

Dronten – De gemeente staat er financieel uitstekend voor. Donderdag is bij het vaststellen van de Jaarrekening 2017 ruim 10 miljoen euro die vorig jaar op de begroting is overgehouden in de algemene reserve gestopt. En ook het weerstandsvermogen van Dronten, de reserve om financiële tegenvallers op te vangen, is meer dan voldoende. Dat roept politiek de vraag op: wat gaan we met dat geld doen?

‘Je moet niet zondermeer geld uitgeven. Maar wellicht moeten college en gemeenteraad ook eens nadenken over hoe we omgaan met dat geld,’ sprak Lazise Hillebregt (D66) haar collega’s toe. Ze zou daarbij graag zien dat de politiek een visie ontwikkelt op waar het naartoe moet met Dronten. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen natuurlijk. Uit zo’n visie blijkt dan vanzelf wel waar je wel en waar je geen geld aan uitgeeft, is haar gedachte.

Zij vond wethouder Ton van Amerongen, onder andere verantwoordelijk voor financiën, op haar pad. ‘Het zou inderdaad goed zijn eens te kijken hoe we dat geld op een goede manier kunnen aanwenden. We zitten  hier niet om geld op te potten.’ Ook ChristenUnie ondersteunde het pleidooi van D66.

Voorstellen

PvdA en GroenLinks deden al een poging, door een voorstel in te dienen de helft van de 10 miljoen te storten in een ‘bestemmingsreserve duurzame projecten’, waarmee duurzame projecten in Dronten op gang kunnen worden geholpen. Daar kregen de partijen de handen echter niet voor op elkaar.

Toch schroomde de gemeenteraad er donderdag, bij de behandeling van de jaarstukken en de Kadernota 2018, niet voor extra geld uit te geven. Zo stelt de gemeente een regisseur aan die zich moet richten op de dienstverlening van de gemeente, om die structureel en over alle linies te verbeteren. Kosten: 80.000 euro. Ok is er 125.000 euro uitgetrokken om vijf projecten die in het kader van ‘Naar nieuwe verbindingen’ een boost nodig hebben, op gang te helpen. Daarbij gaat het om de inwonersparticipatie, verbindingen tussen beleidsvelden als gezondheid, sport en sociaal domein, de komende omgevingswet, het betrekken van de samenleving bij de begroting en een vitaal woon- en leefklimaat, oftewel handhaving en aanspreekpunten in de wijk.

Rode draad

Maar D66 mist daarin een rode draad. ‘Ook vanavond worden er weer veel voorstellen ingediend, maar er zit geen visie achter over waar het naartoe moet met Dronten.’

PvdA en het CDA missen ook ‘verdieping’ als het gaat om bijvoorbeeld de jaarstukken, om over de leesbaarheid van zo’n document nog maar te zwijgen. ‘Je zou bij jaarstukken iets willen lezen als “Wat wilden we?” en “Wat hebben we bereikt?”,’ vindt Ferdinand Zomerman (CDA). Wethouder Van Amerongen beloofde beterschap: ‘We hopen de komende jaren daarin vorderingen te maken.’