Feestelijke jaarafsluiting van project Plustijd op Het Mozaïek

Lelystad - Tien kinderen van basisschool Het Mozaïek in Lelystad hebben donderdag 5 juli met succes hun Plustijdtraject afgerond. Wethouder John van den Heuvel was samen met Anton Maris aanwezig tijdens deze vrolijke en feestelijke bijeenkomst.

Van den Heuvel reikte de certificaten aan de kinderen uit nadat deze op ‘raadselachtige’ wijze door Anton tevoorschijn waren getoverd. De kinderen lieten tijdens de bijeenkomst aan hun ouders en aan de wethouder zien wat zij bij Plustijd hebben geleerd rondom het thema 'In beweging'. Uit handen van wethouder John van den Heuvel ontvingen zij vervolgens de certificaten. De bijeenkomst werd gezellig afgesloten met een hapje en een drankje.

Betrokkenheid

Wethouder John van den Heuvel: 'De betrokkenheid van de school, de leerlingen, de ouders en de begeleiders is een belangrijke voorwaarde om een Plustijd-traject te laten slagen. Van de kinderen vraagt het extra inspanning, omdat zij na schooltijd verder gaan om de extra leertijd te volgen. Het is goed om te zien dat zij dit met veel plezier doen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ook volgend schooljaar weer nieuwe groepen kinderen starten met dit mooie project.'

Succesvolle schoolloopbaan

Vijftien basisscholen uit Lelystad krijgen verlengde leertijd aangeboden door de gemeente Lelystad. Plustijd is opgezet voor leerlingen van groep 4 tot en met 7 van het basisonderwijs en biedt kinderen een grotere kans op een succesvolle schoolloopbaan. Plustijd is een project waarbij op niet-schoolse wijze door leerkrachten met leerlingen in kleine groepen wordt gewerkt aan taal, rekenen, begrijpend lezen en bovenal samenwerken.

Gastsprekers

Ook komen er soms gastsprekers en gaan de kinderen naar gastbedrijven zodat ze in aanraking komen met verschillende beroepen en voorbeeldrollen. Mede hierdoor krijgen zij meer plezier in het leren en groeit hun motivatie en zelfvertrouwen. Dit is belangrijk voor de kinderen om een goede start te kunnen maken op het voortgezet onderwijs en dit ook vol te houden. Zo krijgen zij de kans zich optimaal te ontwikkelen, wat hen later weer goede kansen geeft op de arbeidsmarkt.

Studiecentrum Lelystad

De basisscholen die deelnemen aan Plustijd zijn: De Vuurtoren, De Brink, Finnjoll, Ichthus, Driestromenland, de Poolster, de Optimist, de Lepelaar en de Albatros, Al-Ishaan, De Grundel, De Wildzang, Het Mozaiek, Laetare en de Triangel. Het Studiecentrum Lelystad verzorgt de lessen in het kader van Plustijd.