Zeekadetkorps Nederland komt naar Lelystad

Lelystad - Het jaarlijkse zomerkamp van de maritieme jeugdvereniging Zeekadetkorps Nederland start dit jaar in Lelystad.

Van 21 tot 24 juli zullen ongeveer 300 zeekadetten en 100 begeleiders met 12 grote korpsschepen plus een groot aantal sloepen, vletten, zeilboten en hulpvaartuigen afmeren in de Bataviahaven om daar het eerste deel van het zomerkamp door te brengen. De zeekadetten zijn die dagen op en rond het water te vinden met zeilwedstrijden, roeiwedstrijden en ander waterplezier op het Markermeer.

Open dag

Op maandag 23 juli wordt tussen 11.00 en 16.00 een open dag gehouden waar bezoekers een aantal schepen kunnen bezoeken, rondleidingen kunnen krijgen door de machinekamer, aan diverse nautische activiteiten kunnen deelnemen en een stukje kunnen meevaren op een van de grote korpsschepen. Op dinsdag 24 juli vertrekt het vlootverband richting Lemmer. Op de website www.zkk.nl is meer informatie te vinden.

Oprichting Zeekadetkorps in Lelystad

Eén van de redenen Lelystad aan te doen is om de inwoners van Flevoland kennis te laten maken met het Zeekadetkorps Nederland, en enthousiasme te kweken voor de oprichting van een Zeekadetkorps in Lelystad. Mocht dit positief uitvallen, dan zal later in het jaar in samenwerking met de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland, het bedrijfsleven en vrijwilligers een aanzet worden gegeven tot de oprichting van een Zeekadetkorps Lelystad.

Negentien korpsen

De Vereniging Zeekadetkorps Nederland is de overkoepelende organisatie van de 19 zeekadetkorpsen verspreid over het hele land. De vereniging heeft als doel om de jeugd kennis te laten maken met de maritieme sector en via sport en opleidingen op en rond het water belangstelling te wekken voor een beroep in die sector. De meeste zeekadetkorpsen hebben een zeegaand- of binnenvaartschip als varend clubhuis en waarmee zij ook “op kamp” gaan tijdens vakanties of waarmee landelijke activiteiten worden bezocht. Daarnaast bezitten de korpsen kleinere zeil-, roei- en motorboten voor instructie en ontspanning.

De doelgroep van het Zeekadetkorps Nederland zijn jongeren in de leeftijdsgroep 9-23 jaar. Hiervoor organiseren de plaatselijke korpsen wekelijks een korpsdag waarop de kadetten de diverse nautische vaardigheden leren, zoals roeien, zeilen, wrikken en varen met kleine en grote motorvaartuigen. Maar ook leren de kadetten het bedienen en onderhouden van de scheepsmotoren, het onderhouden van radiozenders en verbindingen, de logistieke verzorging, knopen en splitsen, EHBO en calamiteitenbestrijding. De kadetten kunnen hiervoor diploma’s en certificaten behalen die verder helpen in een loopbaan buiten het zeekadetkorps.

Deelname aan activiteiten

De plaatselijke zeekadetkorpsen nemen vaak prominent deel aan nationale en lokale activiteiten zoals de 4 en 5 mei ceremonies, de Indië herdenking, sinterklaasintochten en andere manifestaties. Om deze activiteiten te bekostigen ontvangt het Zeekadetkorps Nederland bijdragen van landelijke organisaties (zowel financieel als in natura) zoals de Koninklijke Vereniging van Nederlandse reders en andere organisaties die de doelstelling een warm hart toedragen. De aangesloten zeekadetkorpsen worden veelal gesteund door plaatselijke bedrijven en overheid. 

Het Zeekadetkorps Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden en anderen, die zich inzetten voor het Zeekadetkorps Nederland of de plaatselijke Zeekadetkorpsen, doen dat als vrijwilliger en ontvangen daarvoor geen beloning.