Swifterbant gaat groeien aan de zuidkant

Swifterbant – Swifterbant kan eindelijk uitzien naar uitbreiding. De gemeenteraad geeft donderdag ingestemd met Swifterbant-Zuid als grote woningbouwlocatie voor de groei van het dorp. Eén partij onthield zich van stemming.

Swifterbant-Zuid is de locatie waar het werkteam Swifterbant Groeit na een jaar praten, vergaderen en afwegen in en met het dorp en haar inwoners en instellingen mee op de proppen is gekomen. Het is de locatie die het best haalbaar is om de komende tien jaar 350 woningen te bouwen, een locatie waar Swifterbant het meest achterstaat of waar de minste weerstand tegen is,

Dat laatste was bij sommige partijen de vraag. De PvdA was er van overtuigd dat er voor deze locatie helemaal niet zoveel draagvlak is. Dorpsbelangen Swifterbant is tegen, ondernemers zijn tegen, inwoners zijn tegen, Swifterbant zelf ziet liever andere locaties, meent Suzanne Stoop. Zoals de nummer twee van de werkgroep, het Rivierduingebied.

Vaart maken

Maar die locatie zet Swifterbant de komende jaren weer op slot, vreest wethouder Peter van Bergen. ‘Dat is nu een kale vlakte. Daar moet je dan eerst een groenstructuur neerzetten en dat kost zo weer vijf tot tien jaar. De locatie Swifterbant-Zuid is het meest optimaal in de mix haalbaarheid, draagvlak en snelheid.’

En daar was dus vrijwel de gehele gemeenteraad het mee eens. Paul Gach (VVD) herhaalde nog maar weer eens het een illusie is dat er een locatie te vinden is waar het hele dorp achter staat. ‘We hebben nu een goede locatie gevonden met plussen en minnen. Belangrijk is dat we nu vaart maken en voorkomen dat we weer verzanden.’

Over of met

De PvdA wilde graag het besluit opschorten tot na de zomer, om voor die tijd eerst nog eens Swifterbant te horen of men het echt met deze locatie eens is. ‘We zijn nu al twintig jaar op zoek naar een locatie, dan kan dat maandje er ook nog wel bij,’ vond Suzanne Stoop. Ze kreeg er de handen niet voor op elkaar.

Dat leidde tot een boze reactie. ‘Ik concludeer dat de gemeenteraad wel over Swifterbant wil besluiten, maar niet met Swifterbant. Niet met de winkeliers, niet met Dorpsbelangen, niet met de inwoners, want die zijn het hier niet mee eens. Ik kan me hier niet in vinden en onthoud mij van stemming.’ Dat kan echter niet: een gemeenteraadslid moet voor of tegen stemmen. ‘Dan moet u nu even naar de wc gaan,’ fluisterde de griffier haar in, waarop Stoop voor er gestemd werd de zaal verliet.

Plannen voor Spelwijk

Ze stemde daarom ook niet in met het voorstel van CDA en D66 om het komende half jaar een plan te maken voor de revitalisering van Spelwijk, waarbij een aantal varianten wordt uitgewerkt voor hoe dit bedrijventerrein opgeknapt kan worden. Daarbij wordt dan niet alleen gekeken naar bedrijven, maar kan er ook worden gekeken of er bijvoorbeeld kleinschalige woningbouw in combinatie met bedrijfsruimte aan huis mogelijk is.

De revitalisering van Spelwijk is ook een grote wens van Swifterbant, omdat de delen van het terrein die nu verpauperd zijn, het dorp een doorn in het oog is. Wethouder Van Bergen was blij met het voorstel van CDA en D66, omdat dit volgens hem ertoe kan bijdragen bedrijven er ook toe over te halen weer te investeren in het gebied.

Proces tegen het licht

Overigens wil de politiek het proces zoals dat nu doorlopen is, met de werkgroep Swifterbant Groeit, nog wel eens tegen het licht houden. Niet omdat er dingen mis zouden zijn gegaan. Integendeel: de waardering voor het vele werk dat Swifterbant Groeit verzet heeft, is groot. Maar wel omdat er kennelijk toch nog tegenstand is in het dorp. ‘Dat zit ‘m met name in het verwachtingsmanagement,’ denkt Danieke van Baal (GroenLinks).

Dat die tegenstand van met name Dorpsbelangen nu pas, bij de politieke bespreking van dit punt, zichtbaar wordt, is echter ook vreemd. Dorpsbelangen had ook eerder, bijvoorbeeld toen het rapport van de werkgroep op internet werd gepubliceerd, iets van zich kunnen laten horen. ‘Daar heeft men niet op gereageerd. Er ligt nu een goed advies. Het is klaar, nu doorpakken!’ vindt Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten).