Onderwijsinspectie geeft Integraal Kind Centrum Het Mozaïek een prachtig compliment

Lelystad - Integraal Kind Centrum Het Mozaïek in Lelystad is donderdag bezocht door de onderwijsinspectie. Er werd vastgesteld dat de school voldoet aan alle indicatoren van het inspectiekader.

De inspectie is tevreden over de lessen van de leerkrachten, het aanbod, de veiligheid, de zorgstructuur en het kwaliteitssysteem. Daarnaast is de inspectie dusdanig onder de indruk van het pedagogisch klimaat op de basisschool, dat dat als goed is bestempeld. 

Dit was reden tot feest. Op vrijdag vierden de ouders, leerlingen en leerkrachten deze mooie uitkomsten onder het mom: 'Dat verdient een bloemetje!'