Horecapaviljoen op De Deel wordt uniek

Emmeloord - De combinatie Bouwbedrijf Doorn/ Korfker Architecten/ Johan Visser/ Harry Goos mag een horecapaviljoen op De Deel in Emmeloord ontwerpen, bouwen en exploiteren.

De bedrijven is het gegund naar aanleiding van hun plannen. De ingezonden schetsontwerpen zijn door de jury anoniem beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria van de prijsvraag. De inzending van deze bouwcombinatie is onderscheidend en past volgens de jury het best bij het DNA van de Noordoostpolder.

Er is op creatieve wijze invulling gegeven aan herkenbare vormen en het gebruik van materialen. Het horecaconcept voorziet in een mooie aanvulling op wat er al is, bijvoorbeeld door het zichtbaar maken van een microbrouwerij in het gebouw. Het paviljoen krijgt ruime openingstijden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, met een aanbod dat past bij de verschillende momenten op de dag.

Prijsvraag

De prijsvraag voor een nieuw te bouwen paviljoen op De Deel is december 2017 uitgeschreven. Gemeente Noordoostpolder zocht hiermee ondernemers die het paviljoen willen ontwerpen, bouwen en de horeca exploiteren.

Jacob Loosman van Bouwbedrijf Doorn: ‘We zijn er enorm trots op dat we het paviljoen op de Deel mogen ontwikkelen! Als polderondernemers waren we ons er van bewust dat zowel het gebouwontwerp als het horecaconcept een bijzondere toevoeging moet zijn aan het nieuwe centrum van Emmeloord. Een plek die bewoners en ondernemers uitnodigt om elkaar te ontmoeten in het hart van de stad en die ook regionaal de aantrekkingskracht van het centrum van Emmeloord zal versterken.’

Wethouder Wiemer Haagsma van gemeente Noordoostpolder: ‘Dit is een mooi moment voor het centrum van Emmeloord. Het horecapaviljoen levert straks een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van De Deel en daarmee het stadshart van Emmeloord.’

Procedure

In maart werden drie aanmeldingen geselecteerd die voldeden aan de gevraagde geschiktheidseisen op het gebied van financieel economische draagkracht, technische bekwaamheid, beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid. Van deze drie trok één combinatie zich terug.

De twee overgebleven inschrijvingen van het horecaconcept en het gebouw zijn door de jury beoordeeld en voorlopig gegund aan de winnende bouwcombinatie. Het winnende conceptplan kreeg van de jury de beste beoordeling op de onderdelen duurzaamheid, horecaconcept, schetsontwerp, programma en interne logistiek, planning en bouwlogistiek (beperken van hinder tijdens de bouw).

De ingediende planschets en de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden de komende maanden verder uitgewerkt. De bouwwerkzaamheden starten naar verwachting in 2019