Extra stroomgeul levert bijdrage aan aanleg Marker Wadden

Lelystad - Rijkswaterstaat heeft, mede namens Natuurmonumenten, de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden gegund aan Van Oord.

Met de ontgraving van de stroomgeul wordt meer ruimte gemaakt voor slibinvang onder water. Het draagt bij aan het herstel van natuur- en waterkwaliteit van het Markermeer en levert een bijdrage aan de TBES-doelstellingen (Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem).

150 Hectare ondiep water erbij

Het uitgraven van een extra stroomgeul van circa 900 meter levert een belangrijke  bijdrage aan de aanleg van de Marker Wadden. De eerste afgegraven laag, kleiige grond, is bestemd voor het vullen van twee compartimenten van Marker Wadden. De hoeveelheid ondiep en beschut water wordt hiermee met circa 150 hectare vergroot. Voor het opvullen van de compartimenten is 3 miljoen kubieke meter kleiige grond nodig. De kleiige grond is belangrijk voor de natuurontwikkelingen.

Versterking zandrand

Onder de kleiige laag ligt een zandlaag. Een deel van het zand is bestemd voor de versterking van de zuidelijke zandrand van het eerste eiland. Hierdoor ontstaat een natuurlijke oever die gunstig is voor de versterking van de ecologie en de robuustheid van het eiland. Van Oord kan het overige zand aanbieden aan elke marktpartij of inzetten voor eigen gebruik. Voor het ontgraven van de stroomgeul en het vullen van de compartimenten van Marker Wadden zet Van Oord zijn nieuwste cutterzuiger Biesbosch in. 

Planning

De vergunning loopt  tot eind 2026. De kleiige grond voor de compartimenten moet volgens een afgesproken werkwijze voor augustus 2019 zijn verwerkt.