Ouderbijdrage peuteropvang en voorschoolse educatie wordt afhankelijk van inkomen ouders

Lelystad - De ouderbijdrage in Lelystad voor peuteropvang en voorschoolse educatie wordt afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat één van beide ouders niet werkt, betalen vanaf 1 januari een inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan de kinderopvangorganisatie. Hierdoor betalen alle ouders in Lelystad een bijdrage die afgestemd is op het inkomen. De gemeente Lelystad maakt dit mogelijk door een subsidie te verstrekken aan de kinderopvangorganisaties.

Financiering voorschoolse educatie afwijkend

Ook voor de voorschoolse educatie, waar de kinderen vier dagdelen per week heen gaan, betalen ouders voor de eerste twee dagdelen een inkomensafhankelijke bijdrage. Het derde en vierde dagdeel zijn gratis. De kinderopvangorganisatie ontvangt via de regeling hiervoor subsidie. 

Verandering in ouderbijdrage

Voor ouders kan de verandering een wijziging betekenen in hoeveel zij moeten bijdragen aan de peuteropvang; de één gaat minder betalen en de ander meer. De hoogte van de bijdrage is voor iedereen inkomensafhankelijk. De gemeente Lelystad heeft ervoor gekozen om de ouders met de laagste inkomens (tot 18.850 euro) extra te compenseren, zoals dit ook gebeurde in de oude regeling. Deze ouders blijven het huidige tarief betalen. 

Overgangsregeling voorschoolse educatie

De gemeente hecht eraan dat de kinderen die nu deelnemen aan de voorschoolse educatie dit blijven doen tot ze naar school gaan. Daarom heeft de gemeente een overgangsregeling opgenomen voor ouders van kinderen die nu al gebruik maken van de voorschoolse educatie. Zij blijven het huidige tarief betalen tot hun kind naar de basisschool gaat. Voor nieuwe aanmeldingen (vanaf 1 januari 2019) geldt de nieuwe regeling. 

Ouders kunnen voor meer informatie terecht bij de kinderopvangorganisatie waar hun kind naartoe gaat of waar ze hun kind willen inschrijven.