Politiek lijkt Karveel tegemoet te komen

Lelystad – De Lelystadse politiek lijkt genegen de bewoners in het Karveel tegemoet te komen. Daar was grote onrust ontstaan over de mogelijke uitbreiding van een school.

Het Aurum College, een school voor speciaal voortgezet onderwijs met op dit moment vestigingen in het Karveel en ‘t Kofschip, groeit uit haar jasje. De school heeft dringend uitbreiding nodig. Eerder zijn er al noodlokalen geplaatst, maar die situatie zou vijf jaar duren en duurt nu al negen jaar.

Ook de Dokter Herman Bekiusschool, een school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen, heeft uitbreiding nodig. Deze school is gevestigd aan de Zuigerplasdreef.

Goedkoopste scenario

De gemeente had diverse scenario’s onderzocht en kwam tot de conclusie dat een ruil van de scholen de goedkoopste oplossing zou zijn. Beide scholen zouden daarbij uitgebreid worden, zodat aan de situatie van de noodlookalen een einde zou komen. Saillant detail: de locatie in het Karveel was vroeger ook al de Dokter Herman Bekiusschool.

Onrust

Een eerdere uitbreiding van toen nog de Dokter Herman Bekiusschool zorgde in het verleden al voor veel onrust en onvrede in het Karveel. De boodschap dat de school daar nu zou terugkeren en dan weer uitgebreid zou worden, zorgde voor nog veel meer onrust. Bewoners vrezen geluidsoverlast, verkeersdrukte en parkeeroverlast.

De kwestie is al enkele keren aan de orde geweest in de gemeenteraad, die wel met de zaak in haar maag zit. Dinsdagavond gaven diverse partijen in de gemeenteraad aan te studeren op een andere oplossing. Eén van de mogelijkheden zou zijn dat het Aurum College nieuwbouw krijgt aan de Zuigerplasdreef. De Herman Bekiusschool zou dan blijven waar die nu is en het gebouw in het Karveel zou leeg komen te staan.

Zoeken naar oplossingen

Die oplossing heeft de voorkeur van Eduvier en van de bewoners in het Karveel, maar kost wel meer geld. Diverse partijen in de gemeenteraad hebben aangegeven de komende weken met elkaar in overleg te gaan over mogelijke oplossingen. Daar zit wel tijdsdruk op: de plannen voor het Aurum College en de Dokter Herman Bekiusschool maken deel uit van een groter onderwijshuisvestingsplan. Daarin is ook de aanpak en noodzakelijke verbouwing van andere basisscholen in opgenomen en dat mag geen vertraging oplopen.

Bovendien is de situatie voor het Aurum College nijpend en hoopt wethouder Ed Rentenaar dat er voor de zomervakantie een definitieve oplossing wordt gekozen, zodat tijdens de zomervakantie noodzakelijke verbouwingen kunnen plaatsvinden. De politiek praat er binnenkort verder over.