Congres staat in teken van 100 jaar Zuiderzeewet

Lelystad - Donderdag is het exact 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet werd gepubliceerd in het Staatsblad. De wet maakte de Zuiderzeewerken mogelijk: de Afsluitdijk, de Wieringermeer, Noordoostpolder en Flevopolders en het ontstaan van IJsselmeer, Markermeer en randmeren.

De aanleg van de Afsluitdijk betekende het einde van de vissersvloot in veel Zuiderzeesteden; van Spakenburg en Edam-Volendam tot Elburg en Harderwijk. 

Nederland over 100 jaar

Het congres ‘Nederland over 100 jaar’, dat donderdag plaatsvindt in Batavialand in Lelystad, staat in het teken van vooruitkijken. Wat zijn de uitdagingen van Nederland in de aankomende 100 jaar? Met de bril van nu en de kennis en ervaring uit het verleden; hoe bereiden we het landschap met draagvlak voor op hedendaagse en toekomstige opgaven? Wat komt er na de Zuiderzeewerken en de Deltawerken? En hoe combineren we deze wateropgaven met ecologie, met erfgoed en met duurzaamheid? 

De viering van de 100ste verjaardag is een initiatief van de provincie Flevoland, die daarin optrekt met vele gemeenten, waterschappen,  provincies en partners rondom en in de voormalige Zuiderzee.

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Hoofdprogramma

De minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen is - als opvolger van haar voorganger dr. Ir. Cornelis Lely, onder wiens leiding de Zuiderzeewet tot stand kwam - aanwezig op het congres. Zij zal terugkijken op de afgelopen 100 jaar en vooruitkijken naar de toekomst van het IJsselmeergebied. Gedeputeerde Michiel Rijsberman van de provincie Flevoland zal het congres openen en in gesprek gaan met Deltacommissaris Wim Kuijken en directeur Arjan de Zeeuw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over de lessen uit het (Zuiderzee)verleden en hun betekenis voor de toekomst.

Deelsessies

In de drie deelsessies komen de wateruitdagingen van Nederland en de wereld aan de orde onder de noemer too much, too little, too dirty. De drieslag die aan de basis staat van de Wereld Water Atlas, een initiatief van de Nederlandse watergezant Henk Ovink, die op 22 maart – Wereldwaterdag – is gelanceerd in New York. 

Waterveiligheid: Nederland staat voor grote wateruitdagingen – too much, too little, too dirty - die vragen om een logische volgende stap op de huidige (Delta)werken. Een brede aanpak die vele verschillende betrokkenen en samenhangende thema’s raakt, zoals klimaatverandering, waterkwaliteit, bodemdaling, zeespiegelstijging, verzilting, maar ook omgaan met kennis en data, cultureel erfgoed en de samenleving. Hoe houden we Nederland ook in de toekomst leefbaar en veilig? Hoe kunnen we de lessen uit het verleden gebruiken voor deze nieuwe uitdagingen? En welke innovaties heb je nodig om de opgaven aan te kunnen?

Duurzame toekomst: Het IJsselmeergebied heeft vele verschijningsvormen gekend, waarbij ingrepen van de mens en natuurlijke klimaatschommelingen belangrijke factoren zijn geweest. We willen Nederland beschermen, maar tegelijkertijd ook de verbinding leggen met innovaties in wonen, werken, voedselproductie, landbouw en ecologische kwaliteit. De veerkracht van het ecosysteem is afgenomen. Hoe ziet dit er over 100 jaar uit? Hoe stel je vast wat belangrijke karakteristieken zijn en wat betekent dit voor de keuzes in landinrichting? Hoe maken we beslissingen daarover toekomstbestendig?

Samenwerking: Leven met water is een eeuwenlange uitdaging van Nederland. Als land is het essentieel de too much, too little, too dirty-uitdagingen aan te gaan door sterke domein overstijgende samenwerkingen. Nederlandse bedrijven worden over de hele wereld gevraagd om mee te werken aan het omgaan met water, maar ook binnen de Nederlandse grenzen moeten we denken en praten over toekomstige samenwerkingen. Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig? Hoe kun je toekomstige opgaven samen het hoofd bieden en deze ook in het buitenland integreren?

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Biografie over Cornelis Lely

Minister Van Nieuwenhuizen ontvangt tijdens het congres het eerste exemplaar van de biografie van Cornelis Lely van auteur en freelance journalist Cees Banning. De biografie geeft een mooi beeld van Cornelis Lely, de periode waarin hij leefde en zijn nalatenschap. Van die nalatenschap hebben de Zuiderzeewerken de meest prominente plaats, maar komen ook de Lawaspoorweg in Suriname en de Ongevallenwet aan de orde. De uitreiking vindt plaats in het bijzijn van leden van de familie Lely. 

Werkkamer van Cornelis Lely

De minister opent aansluitend de tentoonstelling De Werkkamer van Cornelis Lely in erfgoedpark Batavialand, waarin het originele bureau en andere meubelstukken en voorwerpen uit Lely's werkkamer worden tentoongesteld. Onderdeel van de presentatie is de interactieve Lely-suite, een bewerking van de gelijknamige documentaire die op 14 juni in première gaat. 

Tijdens het congres geeft Willem van der Ham een presentatie over Lely en de Zuiderzeewerken aan de hand van bijzondere en soms vergeten filmbeelden van Nederlands bekendste cineasten, zoals Joris Ivens, Bert Haanstra en Gerard Rutten. 

Vlootschouw

De afsluiting van de 100e verjaardag van de Zuiderzeewet is een Vlootschouw afgenomen door prinses Beatrix varend op De Groene Draeck. Een unieke verzameling van werkschepen, motorschepen, sleepboten, baggerschepen, zeiljachten, historische recreatieschepen ligt donderdag vanaf 16.00 uur op het open water voor de havenkom van de Bataviahaven opgesteld voor de Vlootschouw. De Vlootschouw is tevens de start van een publieksevenement de Zuiderzee Havendagen, op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni in en rondom Bataviahaven.

Kijk voor meer informatie op 100jaarzuiderzeewet.com.