Nieuw college van Lelystad is geïnstalleerd (foto's)

Lelystad – Het overgrote deel van de gemeenteraad is dinsdag akkoord gegaan met de benoeming van de zes wethouders. Nadat de gemeenteraad daar nog wat wijzigingen in aan had gebracht, is ook het raadsprogramma aangenomen.

Bij de benoeming van de nieuwe wethouders kreeg Elly van Wageningen (ChristenUnie) de meeste tegenstemmen: 25 van de aanwezige raadsleden stemden voor haar benoeming, 8 stemden tegen. Janneke Sparreboom (VVD) en John van den Heuvel (SP) kregen 26 stemmen voor en 6 tegen. Ed Rentenaar (InwonersPartij Lelystad), Nelly den Os (PvdA) en Peter Schot (D66)  kregen elk 28 stemmen voor en 5 tegen. Daarmee is het nieuwe college geïnstalleerd.

Meerderheid

Het nieuwe raadsprogramma kreeg ook steun van een overgroot deel van de gemeenteraad. Van de veertien partijen stemden tiener mee in: naast de coalitiepartijen VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, SP en D66 waren dat het CDA, Jong Lelystad, GroenLinks en Lelystands Belang.

Leefbaar Lelystad, de PVV, het Forum voor de Ouderen en Denk, samen goed voor 8 zetels, stemden tegen. Voor de PVV was dat een principekwestie, omdat men niet is uitgenodigd door de andere partijen bij de coalitieonderhandelingen.

Wijzigingen

Het raadsprogramma is op enkele punten aangescherpt. Zo zal elk college- en raadsvoorstel dat relevant is op dat terrein in de toekomst een passage bevatten, waarin staat hoe duurzaam dat voorstel is. Verder blijft de verdeling sociale huur-koop voor wat betreft de woningvoorraad liggen op 30 tegen 70 procent, maar zal er met Centrada worden bekeken hoe snel de sociale woningvoorraad kan worden aangevuld tot die 30 procent. Verder zal Lelytsad er bij de NS en busmaatschappijen op aandringen te worden aangesloten op het nachtnet, zal er bij het vaststellen van het gezondheidsbeleid extra aandacht zijn voor de geestelijke gezondheidszorg, waarbij de nadruk ligt op het terugdringen van de wachtlijsten en komt het nieuwe college voor 1 september met een plan voor het groenonderhoud in Lelystad, waarin verschillende scenario’s voor het onderhoudsniveau en de kwaliteit voor verschillende delen van de stad worden uitgewerkt.

Drie nieuwe raadsleden beëdigd

Drie van de voorgedragen wethouders (Sparreboom, Den Os en Van Wageningen) zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart gekozen in de raad. Direct na hun benoeming tot wethouder zijn dinsdagavond drie nieuwe raadsleden beëdigd die de vrijgevallen plaatsen in de gemeenteraad innemen, te weten: Bart Schopman (VVD), Rob Ros (PvdA) en Jarno Volmer (ChristenUnie).

Klik hier voor meer informatie over het college en de verdeling van de portefeuilles.