Lessen uit het buurtbudget in Lelystad-Haven

Lelystad - De gemeente wil een tweede pilot houden met het buurtbudget. Daarbij moeten bepaalde dingen wel anders worden geregeld dan bij het eerste project in Lelystad-Haven.

Vorig jaar kregen bewoners daar de beschikking over een budget van 75.000 euro, waarvoor zij een bestemming mochten zoeken. Er werden, volledig willekeurig en alleen lettend op een goede verdeling binnen de wijk, veertig bewoners aangeschreven om deel te nemen in een begrotingsgroep. Tien van hen deden dat en begeleidden het proces, waarbij ideeën over wat er met het geld zou moeten gebeuren in de wijk werden verzameld. Uiteindelijk werd er een stemming gehouden, waarbij een aantal projecten geld kregen.

Tegenvaller

Het a-select selecteren van mensen voor de projectgroep is de gemeente goed bevallen. Dat dat gebeurde in een diverse wijk, was ook een voordeel. Volgens de gemeente kwamen zo mensen met elkaar in aanraking ‘die anders niet onderling met elkaar in contact zouden komen’.

Dat het project uiteindelijk wel veel ambtelijke begeleiding nodig had, is de gemeente nogal tegengevallen. Ook nu, nu gekozen projecten moeten worden gaan uitgevoerd, is dat nog zo. ‘Er is vooraf onvoldoende gerealiseerd dat het project niet stopt bij de vaststelling van de begroting, maar dat het eigenlijk dan pas begint.’

Managen

Daarnaast was van te voren niet bepaald wat de inzet van de buurt zelf moet zijn bij de uitvoering van de projecten en moeten de projecten die in stemming worden gebracht ook eerst worden getoetst op haalbaarheid en juridische toelaatbaarheid.

Daarnaast is het ‘managen van verwachtingen’ ook een belangrijk aandachtspunt gebleken. Met andere woorden: als de projecten die zijn gekozen om allerlei redenen niet snel kunnen worden uitgevoerd, moet de buurt daar goed van op de hoogte worden gehouden. Anders gaat men zich afvragen ‘wat er eigenlijk met ons geld gebeurt’.

Van twee naar één

De gemeenteraad heeft vorig jaar een motie aangenomen om onmiddellijk met nog twee buurtbegrotingen te starten in Lelystad, maar het ambtelijk advies is dat toch te beperken tot eerst één vervolg op Lelystad-Haven. Anders levert dat een te grote druk op de ambtelijke organisatie op. Daarbij zou dan geen extra geld beschikbaar moeten worden gesteld, maar moet de buurt of wijk gaan beslissen over de inzet van reguliere onderhoudsbudgetten. Daarna kan, aan de hand van de ervaringen met die tweede pilot, het project over de hele stad worden uitgerold.

Omdat het om bestaande budgetten gaat, hoeft de tweede pilot geen extra geld te kosten. Wel is er voor de procesbegeleiding geld nodig. Daarvoor wordt 50.000 euro gereserveerd. De gemeenteraad praat binnenkort over de plannen.