Bewapende Engelse koopvaarder uit de 18e eeuw geeft zich bloot in polderakker

Rutten - Het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen voert onder leiding van maritiem archeoloog Yftinus van Popta een opgraving uit van een scheepswrak dat op een akker aan de Hopweg bij Rutten is aangetroffen​.

Met het blootleggen van een baardmanskruik startte burgemeester Aucke van der Werff van de gemeente Noordoostpolder samen met maritiem archeoloog Yftinus van Popta woensdagmiddag de opgraving van een vroeg 18e-eeuws vrachtschip. De opgraving wordt door het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) uitgevoerd, in opdracht van de gemeente.

Bewapende koopvaarder uit de 18e eeuw

Het gaat om een grote bewapende koopvaarder met een geschatte lengte van 30 tot 35 meter, die vermoedelijk tussen 1715 en 1720 is vergaan op de Zuiderzee. De opgraving vindt plaats omdat het scheepswrak bedreigd wordt door inklinkende grond en landbouw in de polder.

In de ingepolderde grond van Flevoland liggen honderden wrakken van schepen die op de Zuiderzee voeren. Burgemeester Aucke van der Werff: 'Het wordt nooit gewoon als er in onze polder een schip wordt aangetroffen. Het blijft spannend wat de bodem prijsgeeft. Ondanks dat de polder zelf nog maar 75 jaar bestaat, gaat de geschiedenis van dit gebied al veel langer terug. Hier wordt het verleden van dit land verteld.'

[De tekst gaat verder na het filmpje]

Resultaten opgraving

Maritiem archeoloog Yftinus van Popta van de RUG leidt de opgraving: 'Van het grote schip hebben we naast de bodem ook een groot deel van de bakboordzijde aangetroffen, waarbij het onderste ruim en bovengelegen dek (inclusief geschutpoorten) nog aanwezig zijn. We hebben hierin een uitzonderlijk complete en goed bewaard gebleven combinatie van lading, inventaris, tuigage en bewapening aangetroffen.'

Schip mogelijk uit Engeland

Er is een sterk vermoeden dat het om een schip uit Engeland gaat met connecties in Middellandse Zee-landen. Het scheepswrak en de opgegraven voorwerpen worden komende tijd nader door de RUG geïnventariseerd en onderzocht. Indien mogelijk wordt het materiaal geconserveerd en bewaard. De werk in de opgravingsput duurt nog tot eind augustus 2018.

100 jaar Zuiderzeewet

Van der Werff: 'Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de ​​Zuiderzeewet in werking trad en besloten werd ook de Noordoostpolder droog te leggen. Toen heeft men zich vast niet gerealiseerd dat het wetsbesluit, om een deel van de Zuiderzee in te polderen, ons zoveel zou leren over de nautische geschiedenis van dit land. Bijzonder dat juist dit jaar de Rijksuniversiteit Groningen dit scheepswrak wilde bergen.'

Publiekskijkdag

De vindplaats bevindt zich midden in agrarisch gebied en is niet vrij toegankelijk voor het publiek om het archeologische- én agrarische werk niet te verstoren. De RUG organiseert binnenkort voor geïnteresseerden en omwonenden een kijkdag op de vindplaats. Houd hiervoor berichtgeving van gemeente Noordoostpolder en de RUG in de gaten. In het gemeentehuis in Emmeloord wordt in de loop van deze zomer een kleine expositie ingericht, die de resultaten van de opgraving laat zien. (Bron: Gemeente Noordoostpolder)