Lelystad is klaar voor de grote sprong voorwaarts

Lelystad – Lelystad is klaar voor de grote sprong voorwaarts. Die sprong wordt, gek genoeg, kracht bijgezet door het feit dat de gemeente volgend jaar minder geld krijgt van het Rijk.

Vertegenwoordigers van de gemeente, provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben maandag hun handtekening gezet onder een samenwerking onder de naam ‘Lelystad next level’.  Op een aantal gebieden gaan zij samen met experts op die gebieden kijken hoe Lelystad zich verder kan ontwikkelen.

Daartoe worden een vijftal ‘tafels’ ingericht op de onderwerpen ‘Sociaal sterk’, ‘Onderscheidend onderwijs’, ‘Uitstekende woonmilieus’, ‘Next Level economie’ en ‘Natuur, recreatie en toerisme’. Overkoepelend is er een ‘regietafel’, die wordt voorgezeten door Ralph Pans, staatsraad van de Raad van State en oud-burgemeester van Almere.

Mooie ideeën

Het klinkt allemaal nog wat vaag, maar burgemeester Ina Adema is opgetogen. ‘Het is de bedoeling dat op die vijf terreinen allerlei mooie dingen worden bedacht. Dat er wordt gekeken hoe de toekomst van Lelystad er uit zou kunnen zien, welke kansen er liggen en kunnen worden benut. Ik hoop dat daarbij ook volop ‘Out of the box’ wordt gedacht.’

Om dat laatste te bevorderen, worden vier van de vijf vijf thematafels voorgezeten door niet-Lelystedelingen. ‘Mensen die juist op die gebieden expertise hebben, maar ook fris tegen Lelystad aankijken.’ Binnen een jaar moet dat een strategische agenda opleveren, die daarna over vijf en tien jaar wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Verantwoordelijkheid

Adema is vooral opgetogen dat het Rijk hier op wil investeren door actief mee te doen en zo ook haar speciale verantwoordelijkheid ten opzichte van Lelystad neemt. Het plan ‘Lelystad Next Level’ is namelijk voortgekomen uit gesprekken tussen de gemeente en het Rijk over de afbouw van de ICL-gelden die Lelystad krijgt.

Jaarlijks krijgt Lelystad een bedrag van ruim 16 miljoen euro van het Rijk vanwege de speciale problemen die Lelystad heeft. ‘Lelystad is anders dan andere steden niet natuurlijk gegroeid, maar bedacht en ontwikkeld door het Rijk,’ zegt Adema. De stad is te ruim opgezet, waardoor er relatief veel openbaar groen en wegen zijn. Dat kost veel geld. Bovendien is de bevolkingsopbouw van de stad onevenwichtig. Dat zijn zaken waar het Rijk (mede)verantwoordelijk voor is en Lelystad dus elk jaar een extra bijdrage voor krijgt.

Halvering van de baan

Vorig jaar lag er een rapport op die ICL-bijdrage te halveren. Lelystad moet toch eens op eigen benen kunnen staan, was de gedachte. Maar die halvering is van de baan: van 2019 tot 2028 wordt de bijdrage geleidelijk afgebouwd van de ongeveer 16 miljoen euro per jaar nu naar 12,4 miljoen. Daarnaast geldt er voor elke extra inwoner die de stad krijgt een extra korting van 360 euro.

Al met al is dat een hoop geld. ‘We zijn een financieel gezonde stad, maar we zijn wel mager. Het liefst zouden we het helemaal zonder ICL-bijdrage doen. Het zou het mooiste zijn als we dat geld helemaal niet nodig hadden. Of dat ooit het geval zal zijn, weet ik niet. Maar ‘Lelystad Next Level’ kan er wel aan bijdragen daar eerder te komen,’ denkt Adema.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is het daar mee eens. Vandaar dat de provincie ook meedoet. ‘Dit is een soort van transitieproces in het denken over de stad. Je zou bijna kunnen zeggen dat Lelystad ook een beetje gevangen zat in dat financiële arrangement.’

Pioniersgeest

Door het bedenken en ontwikkelen van projecten die goed zijn voor de stad, hoopt Adema ook de pioniersgeest in Lelystad weer aan te wakkeren. ‘Ik hoop op vernieuwende ideeën, zoals die er altijd zijn  geweest in deze stad. Ik daag de stad uit om die pioniersgeest te blijven vasthouden.’