Werk aan Biddingweg leidt tot verkeershinder

Swifterbant - Van maandag 11 juni tot en met vrijdag 20 juli wordt er gewerkt aan de Biddingweg tussen de rotondes met de Overijsselseweg en Lisdoddeweg. Het doorgaande verkeer tussen Swifterbant en Biddinghuizen wordt dan omgeleid via Dronten.

Weg wordt verbreed

De Biddingweg wordt aangepast aan de nieuwe eisen. Zo wordt de weg verbreed van 6 meter naar 7,30 meter. De weg wordt verbreed in oostelijke richting (in de richting van de bomen). De afstand tussen de weg en het fietspad blijft daarmee gelijk. Ribbelstroken en glasbollen aan de zijkant van de rijbaan markeren de kant van de weg en zorgen voor een grotere veiligheid.

Plateaus op de kruispunten

Tijdens het onderhoud worden plateaus aangelegd op de kruispunten met de Wisentweg en Elandweg. Voor verkeer op de Biddingweg zijn deze plateaus begaanbaar met een snelheid van 80 km/uur; vanaf de Wisentweg en Elandweg werken de plateaus snelheidsverlagend (begaanbaar tot 30 km/uur).

Inhaalverbod

De kruispunten worden aangeduid door middel van geel/zwarte bakens en ook geldt er een inhaalverbod rondom de kruispunten.

Om de veiligheid van fietsers op de brug over de Lage Vaart te verbeteren worden ook aanpassingen gedaan aan de inrichting van de brug. Zo wordt de rijbaan opgeschoven om de fietsers meer ruimte te geven en zorgt een hoge geleiderail voor een scheiding van rijbaan en fietspad.

Omleiding doorgaand verkeer

Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer tussen Swifterbant en Biddinghuizen (en omgekeerd) omgeleid via Dronten, over de Dronterringweg en de Biddingringweg.

[De tekst gaat verder na het kaartje]

 

Bestemmingsverkeer

Tijdens de werkzaamheden blijven de kruispunten met de Elandweg en Wisentweg zo lang mogelijk geopend. Wanneer de kruispunten toegankelijk zijn voor het verkeer geldt er wel een snelheidsbeperking. Verkeer moet bovendien rekening houden met rijden over gefreesd asfalt.

Tijdens de werkzaamheden aan de kruispunten zelf, moeten de kruispunten wel worden afgesloten. Naar verwachting betreft dit enkele dagdelen of dagen. Deze afsluitingen worden van te voren aangekondigd middels gele aankondigingsborden. Bij afsluiting van de kruispunten gelden voor bewoners en bezoekers van de Elandweg en Wisentweg de volgende omleidingsroutes:

Oostelijk van de Biddingweg:

  • Elandweg: ontsluiting via Dronterringweg
  • Wisentweg: ontsluiting via Gildepenningdreef

Westelijk van de Biddingweg:

  • Elandweg en Wisentweg: ontsluiting via Swifterringweg