Column Hans Engelvaart
Door Hans Engelvaart

De maat nemen

Recent kwamen een paar zaken naar buiten die op zijn minst de wenkbrauwen deden fronsen, al weet je eigenlijk wel dat de wereld nu eenmaal zo in elkaar steekt.

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik, als oud-wethouder namens het CDA, net zo gekleurd als elke lezer van deze column. Dat maakt het natuurlijk allemaal wat genuanceerder.

Dossier 'Landje pik'

Waar doel ik op? Voor de verkiezingen werd nogal on-Drontens uitgehaald naar oud-wethouder Dirk Minne Vis, die het dossier ‘Oneigenlijk grondgebruik’ onder zijn hoede had - in de volksmond het dossier ‘Landje pik’ genoemd. De raad vergaderde er over en zowel college als de meerderheid van de raad benadrukten dat dit dossier aan alle kanten rammelde. Het was kortweg een zootje. De indruk werd gewekt dat nu het puin moest worden geruimd dat de CDA’er had achtergelaten.

Geen sprake van chaos

Nu blijkt echter na onderzoek door de onafhankelijke kamers van beroep dat hier geen enkele sprake van was. Op dit moment wordt de zaak ook adequaat aangepakt en natuurlijk zullen mensen het er mee oneens zijn en natuurlijk worden er op het grote aantal dossiers waar het over gaat fouten gemaakt, maar van een chaos is dus geen sprake.

Lees ook: Dossier Landjepik is toch niet zo’n zootje

Leefbaar Dronten

Tweede punt wat de aandacht trok was het feit dat het complete bestuur van Leefbaar Dronten is opgestapt omdat men het niet eens is met de collegevorming, nota bene een college waar het zelf als partij in zat en weer in komt te zitten. Wat de beweegredenen ook mogen zijn en wie er ook gelijk mag hebben - fractie of bestuur - was het niet hetzelfde Leefbaar Dronten dat het CDA de maat nam door te stellen dat de christendemocraten zich de komende tijd eerst maar eens moesten bewijzen? Het CDA moest eerst zijn zaakjes op orde hebben alvorens het weer tot het college mag toetreden? Op zijn zachts gezegd is hier sprake van de splinter en de balk. Het bewijst maar weer eens hoe opportunistisch politiek kan zijn.