Pilot met jeugdhulp op AZC Dronten is geslaagd

Dronten - De pilot met jeugdhulp op het AZC in Dronten, waarbij jongeren in nood een beroep konden doen op de gemeente en waarbij werd aangesloten op de 'Dronter Koers' is goed bevallen.

Het bieden van jeugdhulp op het AZC is eigenlijk de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, maar samen met het COA is de gemeente de pilot gestart. De pilot werd betaald door een zorgverzekeraar.

De pilot liep vooruit op veranderende regelgeving per 1 januari 2019, waarbij de jeugdhulp op AZC’s een verantwoordelijkheid wordt van de gemeente. Omdat de pilot goed is bevallen, is er met de (nieuwe) zorgverzekeraar afgesproken deze dit jaar voort te zetten.