VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie presenteren coalitieakkoord

Dronten - Vitale dorpskernen, een meer dan klimaatneutraal woonklimaat, liefdevolle (ouderen)zorg, het opknappen van de bedrijventerreinen, introductie van een Jeugdraad en bovenal inwonerparticipatie. Dat zijn een paar ingrediënten van het nieuwe coalitieakkoord van Dronten.

'Naar nieuwe verbindingen', is het thema van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie. Met het coalitieakkoord willen de drie partijen op hoofdlijnen sturen. Dat biedt ruimte aan gemeenteraad, ondernemers en inwoners uit Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Ketelhaven en het landelijk gebied van Dronten. Formateurs Sjoerd Potters en Harry ter Braak hebben daarmee de coalitievorming voor de gemeente Dronten afgerond.

'Naar nieuwe verbindingen' 

In De Meerpaal presenteerden de coalitiepartners vrijdagochtend het nieuwe coalitieakkoord onder het motto ‘Naar nieuwe verbindingen’. Een akkoord dat stevig inzet op verbinding, aansluiting bij de samenleving en de gemeente positioneert als mogelijkhedenmaker. Het akkoord verwoord onder andere de verbindingen tussen samenleving met politiek, digitale agenda met respect voor privacy, menselijke maat met een financieel gezond beleid.

Een nieuwe manier van werken 

‘Opvallend is de ruimte die wordt gelaten aan gemeenteraad en samenleving om tussentijds met voorstellen te komen. Deze tijd vraagt een nieuwe manier van werken, waarbij de gemeente meer loslaat’, zo licht wethouder financiën Ton van Amerongen in de presentatie toe. Vertrouwde gezichten zijn Ton van Amerongen (VVD) en Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) op de posten Financiën en Sociaal domein. Met Jaap Oosterveld, wethouder voor ChristenUnie, en Irene Korting, wethouder voor VVD Dronten, vormen zij het nieuwe team wethouders dat met burgemeester De Jonge het college van burgemeester en wethouders vormt. Jaap Oosterveld staat voor de transitie van de Omgevingswet en het versterken van inwonerparticipatie. Irene Korting neemt Economie voor haar rekening. 

Nieuwe verbindingen

De coalitie verbindt de waarden die de coalitiepartners van elkaar respecteren. Zo is de vraag hoe koopzondagen en zondagsrust, met respect voor elkaars waarden, in een pilot kunnen worden ingevuld. ‘Voor het antwoord daarop  gaan we zowel met inwoners als ondernemers in gesprek’, licht Irene Korting van Economische zaken toe. Ook gezondheid krijgt veel aandacht in het akkoord. ‘Niet alleen is een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving belangrijk voor inwoners; het versterkt ook de economische concurrentiepositie. Gezonde mensen dragen bij aan afname van zorgkosten. Kortom, gezondheid verbindt’, stelt Irene Korting.  

Inwonerparticipatie

De Omgevingswet gaat naar de portefeuille van Jaap Oosterveld. Zesentwintig wetten worden samengevoegd en de invulling van het ruimtelijk domein zal meer aan de samenleving overgelaten. 'Een enorme klus, waar ik enthousiast naar uitzie omdat er een grote mate van ín gesprek gaan met onze inwoners’ aan ten grondslag ligt', aldus Jaap Oosterveld. 

Op het gebied van het Sociaal Domein staat Peter van Bergen voor de taak de transitiejaren te borgen.  ‘In het sociaal domein staan we aan het begin van een fase, waarbij een andere rolverdeling tussen inwoners, maatschappelijke partners en gemeente gevraagd wordt ', zo stelt Peter van Bergen. ‘Onze gidsen blijven daarin een belangrijke rol vervullen.’ 

Kleine meerderheid in de raad

De coalitie steunt in getal op een kleine meerderheid in de gemeenteraad. ‘Op inhoud willen we steunen op nog breder draagvlak. Dat bereiken we door een nieuwe manier van werken en de wijze waarop we beleid met samenleving en raad willen vormgeven. De verwachting is dat dat goed werkbaar is', aldus Ton van Amerongen (Financiën). 

De nieuwe wethouders worden geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering van 31 mei. Het coalitieakkoord 2018-2022 is te vinden op de website van de gemeente Dronten.