Verzilverlening beschikbaar voor oudere woningeigenaren met asbest op dak

Lelystad - Oudere woningeigenaren in Lelystad met een klein inkomen en een overwaarde op hun huis, kunnen nu gebruik maken van een verzilverlening om asbest van hun dak te verwijderen.

Vanwege de haast die geboden is - het verbod op asbesdaken gaat naar verwachting in op 1 januari 2024 - en de behoefte bij inwoners om te kunnen starten met asbestverwijdering, kan de gemeente deze verzilverlening voor dit doel nu versneld aanbieden. 

Geen maandelijks bedrag

De verzilverlening is een hypothecaire leenvorm die geen verplicht maandelijks bedrag voor rente en aflossing kent. Hierdoor blijft het besteedbare inkomen van de aanvrager gelijk. Pas bij eigendomsoverdracht van de woning, bij verkoop of bij overlijden van de (langstlevende) eigenaar, wordt de openstaande schuld samen met de verschuldigde rente afgelost. De verzilverlening is daarom geschikt voor de oudere aanvrager met een klein inkomen, maar met (veel) overwaarde op de woning.

Derde leenvorm

Het verbod op asbesdaken gaat naar verwachting in op 1 januari 2024. Lelystad heeft een flinke opgave, waaronder ruim 600 particuliere woningen met een asbestdak, en kent actief georganiseerde bewonerscollectieven. Deelname van zoveel mogelijk woningeigenaren aan de collectieve saneringen maakt de gemeente financieel bereikbaar door meerdere typen leningen van de SVn aan te bieden, zoals de stimuleringslening asbestverwijdering, de maatwerklening asbestverwijdering en nu ook de verzilverlening asbestverwijdering.

Kijk hier voor alle nadere informatie over asbest in uw woning, het verwijderen en de financiering daarvan.