Lelystad heeft een nieuw coalitieakkoord

Lelystad - De onderhandelaars van de VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP hebben, onder leiding van de VVD, een coalitieakkoord bereikt.

Dit principeakkoord, met de titel 'Lelystad, een sprong voorwaarts' wordt nu aan de achterban van de deelnemende partijen voorgelegd.

Het coalitieakkoord wordt donderdag 24 mei gepubliceerd. Het wordt in de raadsvergadering van dinsdag 29 mei aan de voltallige gemeenteraad voorgelegd met het doel om een gedragen raadsprogramma vast te stellen. De niet-coalitiepartijen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zijn in het proces naar de totstandkoming van het akkoord gehoord. Hun inbreng is waar mogelijk meegenomen.

De planning is er op gericht dat de beoogde wethouders op dinsdag 12 juni worden geïnstalleerd.