PvdA wil renovatie panden Spelwijk opschorten

Swifterbant – De PvdA is er niet van overtuigd dat de door de werkgroep Swifterbant Groeit aangedragen locatie voor woningbouw door heel het dorp gedragen wordt. De partij wil daarom eind deze maand niet instemmen met een revitalisatieplan voor een deel van industrieterrein Spelwijk.

Dat kwam fractievoorzitter Suzanne Stoop donderdag op een felle botsing met burgemeester Aat de Jonge te staan.

Twijfel over advies

Swifterbant Groeit heeft, na lang zoeken en vele gesprekken in het dorp, Swifterbant-Zuid aangewezen als meest geschikte woningbouwlocatie voor de middellange termijn, waarbij gelijktijdig een plan van aanpak wordt opgesteld voor de vitalisering/sanering van Spelwijk. Stoop heeft al eerder haar twijfel uitgesproken over hoe gedragen dat advies is in Swifterbant. Zij heeft geluiden ontvangen dat maakt dat zij daar aan twijfelt.

Volgende maand praat de gemeenteraad over het woningbouwadvies. Donderdag stond een plan voor de renovatie van een klein deel van Spelwijk op de agenda. Het gaat om een paar panden waarover in het recente verleden nog erg veel klachten kwamen uit Swifterbant. Kinderen speelden daar in bouwvallige panden vol asbest, omdat de eigenaar van de panden er niets mee deed en het terrein ook niet goed afsloot.

Gesprekken met resultaat

De burgemeester heeft daarop indringende gesprekken gevoerd met de eigenaar. Dat heeft ertoe geleid dat die met renovatieplannen is gekomen. Dat vraagt echter ook een investering van de gemeente in het openbaar gebied van 50.000 euro.

De gehele raad begrijpt de noodzaak daarvan en vindt het, mede na een hartstochtelijk pleidooi van de burgemeester donderdag, een goed plan. De gehele raad, op één na: Suzanne Stoop van de PvdA.

Spelwijk geen optie woningbouw

Zij vindt dat dit besluit moet worden opgeschort tot na het nemen van een besluit over de woningbouwlocatie voor Swifterbant. Want misschien, als de gemeenteraad ook vindt dat de door Swifterbant Groeit aangedragen locatie niet goed is, Spelwijk weer in beeld komt als woningbouwlocatie.

In het verleden is echter al gebleken dat Spelwijk geen geschikte woningbouwlocatie is. Dat zou vele extra miljoenen euro’s extra kosten, omdat de grond dan moet worden gesaneerd, liet ook Paul Gach (VVD) nog eens aan Suzanne Stoop weten. Bovendien wil Swifterbant ook graag dat de Spelwijk wordt opgeknapt, zeker dit betreffende deel. ‘Als je niet instemt met dit voorstel gebeurt er niets in Spelwijk en laat je Swifterbant in de prut zitten,’ vond De Jonge.

Onvermurwbaar

Stoop liet zich echter niet vermurwen: zij wil dat eerst de discussie over een woningbouwlocatie in Swifterbant gevoerd wordt en zal het plan van de gemeente en de ondernemers niet steunen.