Dossier Landjepik is toch niet zo’n zootje

Dronten - Van de acht gevallen van 'oneigenlijk grondgebruik’, waarbij bewoners zich bewust of onbewust grond van de gemeente Dronten hebben toegeëigend, dreigt in vijf gevallen een rechtszaak. De gemeente kan die echter met vertrouwen tegemoet zien.

Adviescommissie

Dat is het oordeel van de voorzitters van beide kamers van bezwaar en beroep van de gemeente, waar bewoners terecht kunnen als ze het niet eens zijn met een gemeentelijke beslissing. Daaruit is een adviescommissie samengesteld, die zich heeft gebogen over acht zaken waarin de gemeente er niet uitkwam met de bewoners. Daarbij gaat het om gevallen waar bewoners een stuk grond van de gemeente bijvoorbeeld bij hun tuin hebben getrokken, bewust of onbewust van het feit dat die grond niet van hen was. De gemeente is een aantal jaar geleden begonnen met een project om daarop te controleren en te handhaven waar nodig. Er werden 350 situaties van onrechtmatig gebruik geconstateerd. In 236 gevallen is de grond ‘teruggegeven’ aan de gemeente en in de oorspronkelijke staat hersteld. In 84 gevallen hebben bewoners de grond van de gemeente gekocht. Na gesprekken bleek men er uiteindelijk in acht gevallen niet uit te komen met de bewoners.

In drie van de acht gevallen hebben de bewoners deels gelijk gekregen. In twee van die gevallen is er inmiddels ook een oplossing bereikt, waarbij de gemeentelijke grond die de bewoners in gebruik hadden deels is gekocht. In één geval wordt nog gewerkt aan de oplossing.

Rechtsgang

In vijf gevallen lijkt een oplossing niet in zicht en dreigen bewoners de gemeente te dagvaarden. ‘De gemeente kan een civiele procedure met vertrouwen tegemoet zien indien zij mocht worden gedagvaard. Ook al zou een civiele procedure slagen, waarvan de kans laag moet worden geschat, dan nog is de gemeente niet voornemens het bestemmingsplan aan te passen, zodat de overtredingen van het bestemmingsplan blijven bestaan. De bewoners schieten derhalve met een civiele procedure niets op,’ is het oordeel van de adviescommissie.

Handhaving in de vijf zaken waar de gemeente er niet uitkomt met de bewoners levert in ieder geval de mogelijkheid deze langslepende dossiers te sluiten, vindt de commissie.

Politieke ophef

Het oneigenlijk grondgebruik, in de volksmond ‘landjepik’, zorgde vorig jaar een aantal keer voor politieke ophef. Leefbaar Dronten zette het op de politieke agenda, omdat men veel klachten van bewoners had ontvangen. De politiek schrok zich vervolgens ‘een hoedje’ van de stand van zaken in het dossier. Daarin werd ook gerept over WOB-verzoeken (Wet Openbaarheid van Bestuur) die waren zoekgeraakt. De adviescommissie heeft dat ook onderzocht, maar dat heeft niets opgeleverd. Volgens de commissie is daar sprake van een misverstand en zijn er geen WOB-verzoeken kwijtgeraakt of, erger nog ’vernietigd’.