Nieuw college Dronten staat in de steigers

Dronten - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Dronten staat in de steigers. Er is overeenstemming, maar de mededeling over de nieuwe wethouders wordt waarschijnlijk pas volgende week naar buiten gebracht.

Dat meldt formateur Harry ter Braak in een brief aan de gemeenteraad. Samen met Sjoerd Potters is hij de afgelopen tijd bezig geweest aan het smeden van een nieuw college. Daartoe zijn een groot aantal gesprekken gevoerd met de VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie, de beoogde partijen in het nieuwe college.

Rapportages

In het laatste voortgangsbericht aan de gemeenteraad meldt Ter Braak dat er overeenstemming is over de portefeuilleverdeling en dat de laatste hand wordt gelegd aan het coalitieakkoord. Maar voor er naar buiten wordt getreden, is eerst de burgemeester gevraagd een integriteitstoets te laten uitvoeren naar de voorgestelde nieuwe wethouders.

In totaal heeft de gemeenteraad de afgelopen tijd vijf van zulke voortgangsrapportages ontvangen. Daar staat in over welke onderwerpen gesprekken zijn gevoerd en overeenstemming is bereikt, zonder daar al te inhoudelijk op in te gaan.

Koopzondag

Alleen over de koopzondag staat wat meer gemeld. ‘Er is gesproken over ruimte die aan ondernemers geboden kan worden. Daarbij is de zondagsrust een belangrijk vraagstuk,’ meldt Ter Braak. ‘De coalitiepartijen hebben gesproken vanuit de waarden die zij delen. Dat bood ruimte om tot een gedeelde conclusie te komen. Partijen willen de samenleving hier ook graag over horen.’

De koopzondag is wel een punt waarover de meningen verschillen. De VVD wil het wel of niet opendoen van de winkel op zondag in het algemeen overlaten aan de ondernemer zelf, terwijl ChristenUnie voor de zondagsrust en dus in het algemeen tegen zondagsopening van winkels is. Leefbaar Dronten had er voor de verkiezingen de sterkste mening over. Jan Ammerlaan liet toen weten de winkeltijdensluitingswet ‘niet meer van deze tijd’ te vinden en dat te willen overlaten aan ondernemers.

Raadsprogramma

Als de nieuwe wethouders bekend zijn en het coalitieakkoord is vastgesteld, gaat de gehele gemeenteraad zich buigen over een raadsprogramma. Daarbij worden ook de inwoners, ondernemers en instellingen uit Dronten betrokken.