Lelystad wil in gesprek met particuliere woningverhuurders

Lelystad - De gemeente Lelystad roept (particuliere) verhuurders van vier of meer zelfstandige woonruimten in Lelystad op zich te melden.

Aanleiding is de op 30 januari door de raad bij de behandeling van de gebiedsvisie Lelycentre aangenomen motie waarin het college wordt opgedragen een huisvestingsverordening te maken. In deze verordening komen regels over de woonruimteverdeling.

Steeds meer particuliere woninverhuurders

Woningstichting Centrada  en Stichting Harmonisch Wonen zijn van oudsher in Lelystad de partijen die gaan over toewijzing van de beschikbare voorraad sociale huurwoningen. Nu ook steeds meer particuliere partijen huurwoningen aanbieden – zeker in het Lelycentre bestaan plannen om van leegstaande kantoren woonruimten te maken – acht de raad het wenselijk om een verordening te hebben op grond waarvan woningen rechtvaardig en passend worden toegewezen. In de nieuwe huisvestingsverordening moeten toewijzingsregels en/of voorrangsregels zijn opgenomen voor zowel de sociale als de middeldure huurwoningen in Lelystad. De raad denkt daarbij aan voorwaarden als maatschappelijke en/of economische binding met Lelystad.

Gevolgen

De nieuw op te stellen huisvestingsverordening kan gevolgen hebben voor de verhuur van woningen, die in bezit zijn van particuliere partijen. Omdat de motie van de raad ook de opdracht bevat om eigenaren-verhuurders van deze woningen bij de voorbereiding van de verordening te betrekken, is nu aan hen de oproep gedaan zich te melden. De gemeente heeft daarbij de grens getrokken bij partijen die vier of meer zelfstandige woonruimten in verhuur hebben. 

Aanmelden tot 31 mei

Woningverhuurders kunnen zich aanmelden via het webformulier op de gemeentelijke website. Aanmelding is mogelijk tot en met donderdag 31 mei.  Na aanmelding worden de verhuurders nog in de maand juni uitgenodigd voor een nader oriënterend en inventariserend gesprek.