Gemeente Dronten bindt de strijd aan met eenzaamheid

Dronten – De gemeente Dronten wil eenzaamheid onder inwoners tegengaan. Daarom start men met een pilot vanuit het al bestaande 'VraagElkaar'-project.

VraagElkaar werkt sinds 2015 met de gemeente en Meerpaal Welzijn samen om mensen met elkaar te verbinden: iemand die het leuk vindt iets te doen en iemand anders die dat graag zou willen of nodig heeft. Van nordic walking tot boodschappen doen, van samen naar het theater gaan tot modelboten bouwen.

Zorgwekkend

Vanuit de huishoudelijke hulp die Drontenaren krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning krijgt de gemeente het signaal dat er onder ouderen veel eenzaamheid is. ‘Dat vind ik een zorgwekkende ontwikkeling,’ zegt wethouder Peter van Bergen.

Daarom wordt er vanuit VraagElkaar gestart met een pilot, waarbij coaches en vrijwilligers van VraagElkaar meegaan met de huishoudelijke hulp om met mensen in gesprek te gaan over activiteiten in de buurt. Doel is er voor te zorgen dat mensen zo meer sociale contacten krijgen. ‘Door mensen te wijzen op initiatieven in de buurt, hopen we ze een netwerk te geven en gaan we eenzaamheid tegen.’

Extra geld

VraagElkaar krijgt jaarlijks zo’n 50.000 euro subsidie van de gemeente. Voor dit project komt daar nog eens een kleine 35.000 euro bij. De pilot is een samenwerking tussen de huishoudelijke hulp van Coloriet, VraagElkaar familiehulp en de gemeente. Coaches van VraagElkaar bezoeken cliënten waarvan het idee bestaat dat die eenzaam zijn.

De doelstelling is dat op deze manier 50 mensen die zich eenzaam voelen te betrekken om hun sociale netwerk te versterken. Met als doel om in 2019 minimaal 100 eenzame inwoners te kunnen ondersteunen volgens de methode. Daarnaast moet worden achterhaald of eenzaamheid in bepaalde wijken of buurten sterker voorkomt dan in andere.