Hospice Dronten staat stil bij vijfjarig bestaan

Dronten - 'We zijn volwassen aan het worden. Maar we moeten ook doorontwikkelen'. Het Hospice Dronten bestaat in oktober vijf jaar. Tijd voor een terugblik en een blik op de toekomst.

Maarten Vrolijk is sinds een jaar de nieuwe voorzitter van het Hospice, het huis bij de Open Hof waar mensen die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen sterven in hun laatste dagen terecht kunnen. Het Hospice biedt liefdevolle en professionele ondersteuning in die laatste dagen en neemt daarmee mantelzorgers werk en zorg uit handen.

‘De naamsbekendheid van het Hospice in Dronten is groot: mensen weten er van en kennen de voorziening,’ zegt Vrolijk. ‘Tegelijkertijd vragen we constant aandacht, bijvoorbeeld door elke maand een open middag te organiseren en voor sponsoring en de jaarlijkse collecte. Gelukkig hebben we een hele actieve groep Vrienden van het Hospice en weten mensen en instellingen ons ook steeds meer zelf te vinden.’

Verrassend

Dat laatste wordt beaamd door Loes Peters, sinds enige tijd de manager van het Hospice en daarmee de enige betaalde kracht. ‘Soms is het echt verrassend vanuit welke kant de hulp komt. De Aeres Hogeschool bijvoorbeeld die geld inzamelt: dat studenten daar aan denken en mee bezig zijn, vind ik bijzonder. Maar ook een school die een actie organiseert, of mensen die hun 50-jarig huwelijk vieren en daarbij de gasten vragen geld te doneren voor het Hospice. Om over donaties van nabestaanden van mensen die hier zijn overleden nog maar te zwijgen.’

Dat het Hospice in Dronten op zoveel waardering en steun kan rekenen, vindt Peters bijzonder. ‘Het gemeenschapsgevoel is hier echt enorm. Ik kom uit de zorg en heb gewerkt bij vele zorgorganisaties door heel Nederland, maar de betrokkenheid zoals die in Dronten, ben ik nog nergens tegengekomen. Onvoorstelbaar.’

Ontwikkelen

Die waardering is echter geen reden om achterover te leunen. ‘We moeten doorontwikkelen,’ zegt Vrolijk. ‘We kunnen trots zijn op wat er staat, maar er komt ook nog genoeg op ons af.’

Dat het Hospice nu een professionele manager heeft, is één van die zaken waarop men doorontwikkelt. ‘Daarnaast willen we bij de vrijwilligersorganisatie nog iets meer de nadruk leggen op kwaliteit. We zien ook dat de wereld verandert. Of het nou gaat om landelijke regelgeving, zoals de registratie persoonsgegevens waar we aan moeten voldoen, of lokale zaken, zoals de plannen voor de omlegging van De Zuid: al die zaken vragen om onze aandacht,’ legt Vrolijk uit.

Geoliede machine

Peters is zoals gezegd afkomstig uit de zorgwereld. ‘De laatste vijftien jaar ben ik manager ouderenzorg geweest. Maar ik had eerlijk gezegd nog nooit een stap in een Hospice gezet.’ Wat zij tegenkwam bij het Hospice Dronten, vond ze ’overweldigend’. ‘Er werken hier 120 vrijwilligers samen met Icare, en dat gaat als een geoliede machine. Alles wordt geregeld: de zorg voor de gasten, koken, de tuin, de pr. De betrokkenheid van de vrijwilligers is enorm. Men heeft veel voor elkaar over, springt bij als er iemand uitvalt. Nee, echt, de professionele zorg kan daar een puntje aan zuigen.’

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Verdieping en verrijking

‘Natuurlijk zijn er aandachtspunten,’ zegt Peters. ‘Je moet er voor waken dat de vrijwilligers niet overbelast raken. We hebben hier regelmatig vier gasten, onze maximale capaciteit, en dan ligt dat gevaar op de loer. Dat is dan ook mijn voornaamste taak: 70 procent van mijn werk bestaat uit het coachen van de mensen. Daarnaast willen we een professionaliseringsslag maken door de vrijwilligers cursussen en workshops aan te bieden, die zorgen voor verdieping en verrijking. Want zij leren hier heel veel van, maar het vrijwilligerswerk geeft ook echt veel voldoening. En zingeving. Het is waardevol, dat horen we keer op keer. Als we die voldoening en zingeving kunnen vergroten, moeten we dat zeker doen.’

De andere 30 procent van het werk van Peters bestaat uit het vertegenwoordigen van het Hospice in de buitenwereld. ‘Want ook dat verdient constante aandacht. Niet alleen voor het verkrijgen van geld. Ook voor het werven van vrijwilligers. Ons vrijwilligersbestand is natuurlijk constant aan verandering onderhevig, mensen komen en gaan. Bovendien zouden we graag wat jongere vrijwilligers vinden. Maar dat is niet makkelijk, vandaag de dag.’

Vasthouden wat goed is

‘Kortom: het is niet alleen een kwestie van doorontwikkelen. Ook het vasthouden van wat goed is, vraagt om constante aandacht,’ zegt Vrolijk. Dat geldt ook voor de band met de politiek. We gaan ons zeker melden bij de nieuwe gemeenteraad. Om hen te laten weten dat wij er ook zijn en welke belangrijke functie wij vervullen in de gemeenschap van Dronten. En dan gaat het er niet alleen om dat mensen hier kunnen sterven, maar ook de sociale en maatschappelijke functie die je als vrijwilligersorganisatie vervult.’

Want soms krijgt het Hospice ook zelf, gewild of ongewild, met de politiek te maken. ‘We worden nu bijvoorbeeld betrokken bij de plannen voor de omlegging van De Zuid, omdat dat ook voor het Hospice veel impact zal hebben. We hebben daarover al verschillende gespreken gehad en weten van elkaar waar we staan, maar het is ook een politiek item geworden. Dus ook dat vraagt onze aandacht.'

Stilstaan

Maar er mag, in alle hectiek van de hedendaagse werkelijkheid, ook best even worden stilgestaan bij het jubileum. Het past natuurlijk niet bij een Hospice om dan te praten over een feest of ballonnen op te hangen, maar er zijn ook andere manieren om het jubileum te vieren. ‘We werken aan een programma in de week van 3 oktober, de dag dat we vijf jaar bestaan,’ zegt Jolanda Noome, namens het Hospice verantwoordelijk voor de pr. ‘Ik kan daar nog niet teveel over zeggen, maar we organiseren in ieder geval op 29 september een middag voor inwoners van Dronten, in samenwerking met De Meerpaal, en op een avond een lezing met een aansprekende spreker over een toepasselijk onderwerp.’

Kijk voor meer informatie op de website van Hospice Dronten.

https://www.hospice-dronten.nl/vrienden/