Schapen grazen in Burchttochtgebied

Bant - Het Burchttochtgebied nabij Bant wordt tot en met 31 oktober begraasd door schapen. Deze week wordt een kleine kudde van schapen met lammetjes uitgezet in het gebied.

De kudde loopt los in een omheind gebied. Staatsbosbeheer die het natuurbeheer uitvoert in opdracht van eigenaar waterschap Zuiderzeeland heeft het gebied middels rasters, vee roosters en hekken in twee delen verdeeld zodat er altijd bloeiende wilde planten in het gebied aanwezig blijven.

Open gebied

Staatsbosbeheer en het waterschap vinden het belangrijk dat het Burchttochtgebied open blijft en niet dichtgroeit met bos, zodat de bezoeker hier van de verrassende natuur kan blijven genieten met mooie vergezichten.

Eerder is er volop gesnoeid, gezaagd en onderhoud gedaan aan het gebied met name tijdens natuurwerkdagen van scholen maar ook periodiek door bewoners van het AZC in Luttelgeest, die dat een dag per week deden. Zo wordt het gebied steeds interessanter voor libellen, vlinders en wilde planten. Om het karakter van het gebied open te houden introduceert Staatsbosbeheer nu met de schapen een nieuwe beheermethode. Zij eten vooral gras en jonge boompjes en houden daarmee het gebied open.

Er zijn veel wilgen afgezet om meer licht in het water te krijgen, dit is weer goed voor veel libellen soorten. De afgezaagde wilgen lopen weldra weer uit met jonge spruiten, schapen zijn hier verzot op. Er zit een stofje in dat ook in asprine zit en dat lusten ze graag. Minder wilgen zal ook weer meer biodiversiteit opleveren

Niet storen

Voor de schapen is het van belang dat zij ongestoord kunnen grazen. Aangezien er geen schaapsherder bij is om de groep te begeleiden en te zorgen dat de interactie tussen bezoekers en kudde goed verloopt, is dit een extra punt van aandacht met name lammetjes kunnen een makkelijke prooi zijn voor loslopende honden. Staatsbosbeheer vraagt van bezoekers om afstand tot de schapen te houden. Zeker niet aaien of voeren. Dat is niet goed voor de schapen.

Honden aan de lijn

Ondanks dat het Burchttochtgebied nu een begrazingsgebied wordt, blijven bezoekers met honden welkom. Mits de honden zijn aangelijnd tussen 15 april en 31 oktober. Staatsbosbeheer zal daarop ook streng toezien. Om het publiek te laten wennen zullen eventuele overtreders de eerste periode gewaarschuwd worden en pas bij herhaling wordt er proces verbaal opgemaakt. Met horecaman John van Beek van “Bij ons in de Wellerwaard” is de afspraak gemaakt dat bezoekers die hun hond aan de lijn hebben een bon krijgen van de boswachter voor één gratis appelgebakje bij de koffie dat met 'alstublaft' wordt geserveerd als de bon wordt ingeleverd.