Lelystad is een nieuwe wandelroute rijker: de Waterwandelweg

Lelystad - Met de onthulling van het startbord op de Oostvaardersdijk nabij Batavialand openen burgemeester Ina Adema en heemraad Lida Schelwald van Waterschap Zuiderzeeland op 21 april een nieuwe wandelroute langs de Lelystadse kust: de Waterwandelweg.

De Waterwandelweg is een 3,6 kilometer lange wandel- en fietsroute langs de Lelystadse kust. De route loopt vanaf de Houtribsluizen bij de brug naar Enkhuizen, langs de kust bij Batavialand, naar de Noordersluis bij Gemaal Wortman.

Attractieve informatieborden

Langs de route zijn om de paar honderd meter attractieve informatieborden geplaatst, waarop het thema water is verbonden met allerlei lokale cultuur-historische wetenswaardigheden. De zestien borden bestaan uit korte teksten en zijn geïllustreerd met meerdere foto’s of afbeeldingen. De teksten zijn ook in het Engels en Duits vertaald.

Doop met Lelystads water

De opening begint zaterdagochtend 21 april om 11.00 uur in restaurant De Taveerne op de Bataviawerf met een speech van de burgemeester en de Lelystadse stadsdichter Thomas Gerla. Rond 11.30 uur onthullen burgemeester en heemraad het startbord en dopen het met Lelystads water. 
Het startbord staat op de Oostvaardersdijk, ter hoogte van de ingang naar VOC-schip Batavia.

Bewoners van Lelystad en gasten uit binnen- en buitenland krijgen er met deze Waterwandelweg een nieuwe recreatieve belevenis bij. De Waterwandelweg is een initiatief van Rotaryclub Lelystad Batavia en mede mogelijk gemaakt door gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland en Streekfonds Flevoland.