Gemeenteraad achter nieuwe coalitie van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie

Dronten – De gemeenteraad van Dronten heeft dinsdag twee formateurs benoemd, die zich gaan richten op het vormen van een college van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie. Dat gebeurde op voorstel van de VVD.

De gemeenteraad heeft dinsdag het verslag van informateur Harry ter Braak besproken, waarin staat dat een college van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie de meest gedragen nieuwe coalitie in Dronten is, na de verkiezingen van 21 maart. Een meerderheid van de gemeenteraad is het daarmee eens.

Twee formateurs

Het advies krijgt een vervolg in de benoeming van twee formateurs: een onafhankelijke en één van VVD-huize. De eerste is Harry ter Braak, de tweede is Sjoerd Potters, de burgemeester van De Bilt. Zij gaan zich niet alleen richten op het vormen van een nieuw college, maar ook op een raadsprogramma: een programma met de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren, waar dan de hele gemeenteraad over mee kan denken en beslissen.

Daarin is ook ruimte voor een inspraakavond voor inwoners, ondernemers, instellingen en bedrijven. Eerst gaan de drie partijen een coalitieprogramma maken, daarna komt er een raadsprogramma. Wat VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie betreft wordt het een coalitieprogramma op hoofdlijnen. ‘Waarbij we elkaar het ook gunnen om af en toe eens tegen te stemmen. Waarbij een coalitiepartij ook wel eens een nederlaag kan lijden,’ zegt Ton van Amerongen (VVD). ‘Geen dichtgetimmerd akkoord,’ belooft Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten).

Ballen

Beide partijen hebben zich mede daarom uitgesproken voor een coalitie met een smalle meerderheid: VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie hebben namelijk 14 van de 27 raadszetels. Die wens is gestoeld op de werkwijze van de afgelopen maanden, waarin de wethouders van de VVD en Leefbaar Dronten het vertrouwen kregen van alle oppositiepartijen, nadat de twee wethouders van het CDA waren opgestapt.

Dat de VVD als grootste partij in de gemeenteraad op deze manier de nieuwe coalitie tegemoet treedt, kan op veel waardering rekenen. ‘Ballen heb je, als je als VVD als grootste partij met zeven zetels ook staat voor verandering en niet voor verdeel en heers,’ vindt Lazise Hillebregt.

Teleurstelling CDA

Natuurlijk zijn er ook partijen die het liever (iets) anders hadden gezien. Zoals het CDA. ‘De kiezer heeft op 21 maart gesproken en ziet graag dat de VVD en het CDA samen optrekken. De coalitie van VVD, Leefbaar Dronten en het CDA heeft het volgens de Drontenaar goed gedaan. Het is onbegrijpelijk dat de op één na grootste partij aan de kant wordt gezet vanwege ‘gebrek aan bestuurlijke ervaring en gebrek aan zelfreflectie,’ vond Siert-Jan Lap (CDA).

Voor zijn partij zien zes van de acht raadsfracties geen rol weggelegd in de nieuwe coalitie. Het CDA wordt verweten de afgelopen jaren te veel vanuit de arrogantie van de macht te hebben geregeerd, met als triest hoogtepunt het opstappen van de twee CDA-wethouders in oktober vorig jaar. Daarna heeft de partij goede stappen gezet in een betere onderlinge verhouding met de gemeenteraad, maar volgens VVD, Leefbaar Dronten, ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA is de kloof daarmee nog niet gedicht. Alleen de SP had het CDA graag in het nieuwe college gezien.

Knopen tellen

Maar Siert-Jan Lap kan ook tellen. ‘Jammer dat iedereen, behalve de SP, voor het CDA een plek ziet in de oppositie. Jammer, maar het is zoals het is.’ Zijn voorstel om eerst nog een tweede informatieronde te houden, om te zien of de kloof tussen met name VVD en Leefbaar Dronten enerzijds en het CDA anderzijds alsnog kan worden gedicht, trok hij in: andere partijen hadden daar geen behoefte aan.

Er waren meer smaken. Paul Vermast (GroenLinks) had graag gezien dat er toch een bredere coalitie was gevormd, met nog een vierde partij erbij. Hij voorziet problemen als het gaat stormen. ‘Als het mooi weer is, is er niets aan de hand. Maar bij storm loopt een coalitie met zo’n smalle meerderheid wellicht op de klippen.’

Suzanne Stoop hield een pleidooi voor maximaal drie wethouders in het nieuwe college. ‘Zeker nu de burgemeester zich de afgelopen periode meer als capabel heeft getoond om enkele portefeuilles op zich te nemen.’ Maar beide voorstellen konden niet op een meerderheid rekenen.

Aan de slag

En dus gaan de twee formateurs aan de slag. In de nieuwe afspraken tussen de coalitiepartijen en binnen de gemeenteraad zullen een aantal zaken in ieder geval doorklinken, verwacht Harry ter Braak. ‘’Ik proef dat iedereen de ambitie heeft om anders te gaan werken dan in het verleden, waarbij de interactie met de burger veel meer centraal zal staan. En er is breed de wens tot een beter gesprek binnen de gemeenteraad zelf.’

Uiterlijk half mei moet er een nieuw college zijn, verwacht Ton van Amerongen.