Noordoostpolder verwacht collegeakkoord op 16 mei

Emmeloord - De fracties CDA, CU/SGP, Politieke Unie en VVD in Noordoostpolder hebben hebben dinsdagavond de fase van informatie afgerond. Nu begint de formatie van een nieuw college.

Onder leiding van informateur Breunis van de Weerd hebben de fracties een constructief gesprek gehad over houding en vertrouwen, en de concrete onderwerpen die aangegeven zijn in de gesprekken met de informateurs.

De conclusie is dat er voldoende vertrouwen is in elkaar en respect voor elkaars standpunten om verder te gaan met de formatie.

De planning is dat op 16 mei het collegeakkoord gepresenteerd kan worden.