Informateur adviseert college van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie

Dronten – Een college van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie. Dat is wat informateur Harry ter Braak als advies geeft aan de gemeenteraad. Ter Braak heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met alle acht fracties.

Daaruit blijkt breed dat VVD en Leefbaar Dronten als logische coalitiepartners worden gezien voor een nieuw college van b+w. Breed wordt ook gedeeld dat ChristenUnie daar ook onderdeel van kan uitmaken.

Dat levert een coalitie op die 14 van de 27 raadszetels heeft. Dat is een minieme meerderheid, maar volgens Ter Braak is dat ook een wens van de gemeenteraad zelf. ‘De vraag uit de raad is om weliswaar met brede steun, maar ook met een minimale meerderheid te werken.’

Geen CDA

Opvallend is dat alle partijen geen collegerol zien weggelegd voor het CDA, behalve het CDA zelf. Nadat in oktober vorig jaar twee CDA-wethouders opstapten, kwam er een hoop oud zeer naar boven bij de rest van de gemeenteraad. Men vond dat het CDA, dat lange tijd aan de macht is geweest in Dronten en deel uitmaakte van de colleges van b+w, arrogant was.

‘Het CDA heeft het afgelopen half jaar geïnvesteerd in betere persoonlijke verhoudingen en dat wordt door iedereen zeer gewaardeerd. Tegelijkertijd zouden partijen iets meer zelfreflectie willen zien over de afgelopen jaren en gunt men het CDA een rol waarin zij daarin kunnen groeien,’ schrijft Ter Braak. ‘Hij voegt daar aan toe: ‘Iedere partij heeft wel een motief gevonden waarom zij zelf onderdeel van de coalitie zouden kunnen zijn.’

Twee informateurs nodig

Volgens Ter Braak moeten er nu twee informateurs komen: één onafhankelijke en één van VVD-huize. Zij moeten zich gaan richten op de vorming van het nieuwe college en een raadsprogramma. De wens voor zo’n programma, met onderwerpen en uitdagingen voor de komende periode waarin de gehele gemeenteraad zich herkent.

Bij het tot stand komen van zo’n raadsprogramma zou er ook een avond kunnen worden georganiseerd, waarop inwoners, instellingen en bedrijven middels een korte pitch kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. Het raadsprogramma zou moeten worden geschreven door de gehele gemeenteraad, nadat er een coalitieakkoord is gesloten en het college is geïnstalleerd. Het programma dient dan ter verdere concretisering van een collegeprogramma.

Ambities

Ter Braak constateert een aantal ambities bij de gemeenteraad die breed worden gedragen, al geeft een ieder er wel zijn eigen invulling aan. Zo is er breed de wens dat de maatschappelijke omgeving meer moet worden betrokken bij het (tot stand komen van) beleid. Daarbij zou er grote betrokkenheid moeten worden gecreëerd bij inwoners, ondernemers, bedrijven en instellingen bij de keuzes die de gemeenteraad maakt. Maar de gemeenteraad wil ook investeren in betere verhoudingen binnen de raad zelf. ‘Alle fracties onderstrepen het belang dat iedereen serieus genomen wordt met hun inbreng.’

Minimale meerderheid

Een coalitie met een minieme meerderheid kan daar aan bijdragen, al heeft iedereen ook daar zijn eigen gedachten bij. ‘De meningen verschillen over de betekenis die gegeven zou moeten worden aan een college met een “breed draagvlak”. Daarbij kan immers gedacht worden aan een meerderheid met zoveel mogelijk zetels, maar ook, weliswaar met een meerderheid aan zetels, aan zo min mogelijk zetels, om de coalitie niet in verleiding te brengen zaken in het college dicht te regelen. Het idee van een college met een minimale meerderheid krijgt veruit de meeste steun van alle fracties. Zo’n college zal er toch rekening mee moeten houden dat er in eigen geledingen soms andere meningen een plek krijgen en de steun van andere fracties nodig is,’ schrijft Ter Braak.

De gemeenteraad vergadert morgen over het advies.

Lees hier de complete brief van informateur Ter Braak aan de raad.