Stationsplein
Door Kees Bakker

De Tien Geboden

Dronten - De tien geboden van de burgemeester voor nieuwe (en oude) raadsleden staan als een huis. Met name ‘Maak asjeblieft als raadslid een keuze uit de vele onderwerpen die op u afkomen. U zult als u dat niet doet stapelgek worden, en wij met u’ spreekt me erg aan.

Voor kleinere fracties, zoals de eenmansfractie van de PvdA, is het onmogelijk alle stukken te lezen en alle vergaderingen bij te wonen. Nu heeft Suzanne Stoop gelukkig wel mensen op wie ze terug kan vallen, zoals enkele ervaren burgerraadsleden die ook in de gemeenteraad ervaring hebben, maar toch: je kunt niet overal verstand van hebben, je hoeft niet overal een mening over te hebben, bij sommige onderwerpen is er niets op tegen mee te gaan met een partij die dicht bij je staat.

Daarbij komt nog een ander fenomeen. Er zitten nu geen nieuwe partijen in de gemeenteraad, daar zie je dat verschijnsel altijd het meest sterkt, maar ook nieuwe raadsleden hebben er last van: veel te hoge verwachtingen over wat de politiek allemaal kan regelen. ‘Alles is politiek’ is een gevleugelde uitdrukking. Misschien is dat ook zo, maar het meeste in onze samenleving gaat gelukkig nog vanzelf, zonder dat een politicus zich daar voor druk hoeft te maken. Sterker: daarvan willen we liever dat de politiek zich er niet mee bemoeit.

En dan zijn er misschien nog wel wensen over, maar ook daar kan de politiek niet alles regelen. Dat verwachtingspatroon moet reëel zijn: bij raadsleden, over wat men wel en niet kan. Bij inwoners, over wat men wel en niet van de politiek kan verwachten. En die dingen moeten, over en weer, dan ook duidelijk gecommuniceerd worden. De politiek moet daarin ook geen valse verwachtingen wekken: ‘Oh, dat gaan we regelen’, terwijl men daar helemaal niet over gaat…

Zie ook 'Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd'