Advies: college van zes partijen met zes wethouders

Lelystad - Een coalitie van zes partijen: VVD, InwonersPartij, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP. Dat is wat informateur Wouter Kolff aanbeveelt aan de gemeenteraad van Lelystad. Deze coalitie zou een meerderheid van 19 van de 35 zetels hebben.

Kolff is een kleine week bezig geweest met gesprekken met en het vergelijken van de programma’s van de verschillende partijen. Op basis daarvan komt hij met dit advies.

Het is feitelijk de oude coalitie, aangevuld met D66. Als zesde partij om aan te sluiten waren er meerdere opties, maar Kolff constateert dat veel partijen D66 noemden vanwege haar constructie houding.

Zes wethouders

In zo’n coalitie zou de VVD een volledige wethouder leveren en de vijf andere partijen een wethouder voor 0,8 fte. Daarmee zou het nieuwe college van b+w weliswaar één wethouder meer tellen, maar nog steeds neerkomen op vijf fte. Kolff adviseert dat deze partijen zich de komende tijd buigen over een coalitieakkoord onder leiding van een externe formateur. Zelf vervulde hij vier jaar geleden die rol. Maar nu heeft hij daar (helaas, zegt hij) geen tijd voor.

Mocht het niet lukken tot een akkoord te komen, dan adviseert Kolff een ‘zakencollege’ dat geen meerderheid heeft in de gemeenteraad. Daarvoor zou dan een ‘raadsbreed akkoord’ met maximaal vijf wethouders moeten worden overeengekomen.

Moeite met bepaalde partijen

Kolff constateert dat de versnipperde raad die de verkiezingen heeft opgeleverd niet heel veel andere mogelijkheden geeft dan dit. Dat komt ook omdat een aantal partijen moeite hebben met samenwerking met andere partijen, waarbij met name Leefbaar Lelystad, PVV en Lelystads Belang worden genoemd.

Soms komt dat door programmatische verschillen, soms door een weinig constructieve opstelling en een gebrek aan stabiliteit en soms heeft het te maken met ‘onderling verstoorde verhoudingen’.

De gemeenteraad praat dinsdagavond over het advies van de informateur. Deze raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur in het Stadhuis. De bijeenkomst is ook live te volgen.

Lees ook 'Analyse: verkiezingsuitslag Lelystad dwingt politiek tot samenwerking'